7 de gener de 2015

1 de gener: els substituts recuperen el 100% de la jornada del titular

Nota informativa sobre la jornada dels llocs de treball ocupats per personal funcionari interí d'administració i tècnic i personal interí docent de substitució a partir de l'1 de gener de 2015 (19.12.14)A partir de l’1 de gener de 2015, la jornada de determinats llocs de treball ocupats per personal interí de l’àmbit de la mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic deixarà d’estar subjecta a reducció, de manera que la jornada d’aquest personal passa a ser del 100% de la jornada corresponent al lloc de treball que ocupen, i per tant, amb recuperació de la totalitat de les retribucions i drets corresponents. Conseqüentment, el personal interí que tenia reduïda en un 15% la seva jornada, a partir del dia 1 de gener de 2015 durà a terme la jornada sense cap reducció i les seves retribucions són les corresponents a la jornada completa del lloc de treball que ocupen.

En aquest sentit, el personal interí d’administració i tècnic que desenvolupi el 100% de la jornada veurà augmentat el nombre d’hores del permís d’assumptes personals, de manera que al mes de gener s’actualitzaran les hores esmentades a la totalitat que els correspongui en el còmput previst per a l’any 2015. Per tant, quan es demanin hores del permís d'assumptes personals a partir de l'1 de gener, caldrà tenir en compte l'acompliment del 100% de la jornada en còmput setmanal.

Aquell personal interí d’administració i tècnic que voluntàriament vulgui continuar amb la reducció del 15% de la jornada i retribucions, haurà de demanar-ho  mitjançant el portal de l’empleat –ATRI-, i la seva concessió resta subordinada a les necessitats dels serveis, d’acord amb el que s’estableix a l’article 20 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat. En aquest cas, les hores del permís d’assumptes personals es reduiran proporcionalment a la jornada corresponent.

D’altra banda, a partir de l’1 de gener del 2015 quedarà sense efecte l’adequació de la jornada del professorat interí docent nomenat per a la substitució de funcionaris que es va establir al setembre del 2012.Barcelona, desembre de 2014

Secretaria d’Administració i Funció Pública


Tema relacionat: