10 de desembre de 2014

Atenció a persones amb diversitat funcional. El dret d’informació i consulta de comitès i delegats de personal (RLT)

Sovint a les empreses, els RLT (representants legals dels treballadors), es troben mancats d’informació i això limita la seva possibilitat d’actuació i reacció adequada envers la defensa dels interessos del conjunt dels treballadors que representen. 


El dret a rebre informació -i a demanar-la en cas que no ens la donin- i a la consulta, queda recollit a l’art. 64 de l’Estatut dels Treballadors. La informació rebuda no sempre es pot difondre i cal guardar la reserva corresponent (art. 65.2 i 3 ET). 

Llegiu i descarregueu el full d'Actualitat aquí (pdf)