30 de desembre de 2014

CCOO demana al Govern que compleixi els compromisos de les negociacions sobre les retribucions a empleats públics de 2015 i que aboni els 44 meritats de la paga de 2012


Davant les contínues declaracions del Govern -les darreres, en el dia d’avui- sobre la vinculació de les retribucions de 2015 i el debat dels pressupostos de 2015, des de CCOO volem manifestar que el Govern ha de:

- Garantir la percepció completa de les retribucions de 2015, tal i com està acordat a la Mesa de Negociació; i ha de fer-ho amb l’aprovació de nous pressupostos o amb la pròrroga dels actuals.

- Procedir al pagament immediat dels 44 dies de la part descomptada de forma il·legal de la paga de 2012, de la que altres comunitats ja han acordat el retorn i el Govern central ha aprovat en pressupostos de 2015.

- Fer convocatòria d’oferta pública d’ocupació per recuperar part dels més de 10.000 llocs de treball perduts en els darrers anys i per reduir el percentatge de treball en precari.

- Recuperar el Fons d’Acció Social destinat a compensar a personal que ha patit circumstàncies adverses.

- Millorar i estendre a tots els treballadors i treballadores de la Generalitat les mesures de conciliació de la vida laboral i personal.

- Acordar amb els sindicats l’establiment d’un calendari de negociació per recuperar poder adquisitiu, la part pendent de la paga de 2012 i les pagues de 2013 i 2014.


Amb les seves declaracions, sembla que el Govern vulgui convertir en fet excepcional el deure que té de pagar les retribucions completes de cada any i al que ha faltat en els darrers tres anys.

Segons l’Àrea Pública de CCOO, els treballadors i treballadores ja em tenim prou de paraules de reconeixement de la nostra tasca, mentre es retallen les nostres condicions de treball i les nostres retribucions.