8 de desembre de 2014

Ensenyament privat concertat. Noves supressions de concerts

El Departament d’Ensenyament torna a suprimir unitats concertades un cop iniciat el curs 


Les supressions fora de temps es venen produint reiteradament des de fa ja alguns anys, amb la conseqüent inestabilitat i confusió per a una part significativa de la comunitat educativa.
Aquest curs han estat 15 unitat concertades, tal i com publica el DOGC el passat 24 de novembre.

CCOO proposem algunes mesures per tal d’evitar situacions tan injustes i garantir l’estabilitat de centres, professorat i alumnat:


  • Garantir uns períodes mínims de concerts.
  • Concertar l’etapa educativa en el seu conjunt.
  • Baixar les ràtios a les aules


CCOO volem manifestar el nostre enèrgic rebuig d’una mesura injusta i molt poc adequada que trenca de manera unilateral el pacte de concertació amb el centre una vegada iniciat el curs escolar. Aquest fet afecta directament a l’estabilitat.
#CCOOexigeix una planificació de l’oferta educativa sense improvisacions i incerteses, utilitzant el mapa escolar com un instrument de participació de tota la comunitat educativa d’ordenació i projecció de l’oferta amb caràcter plurianual.

Més informació i el Full d'Actualitat aquí

L’EDUCACIÓ NECESSITA ESTABILITAT
CCOO DEFENSA ELS TEUS DRETS. VINE I PARTICIPA