31 de desembre de 2014

El govern estatal aprova una pujada del SMI per al 2015 d'un 0,5%. CCOO ho considerem insuficient i insultant


DESCARREGA EL FULL EN FORMAT PDF (+)

Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2015. BOE 27.12.2014 (+)

Per a CCOO, el tímid augment del 0,50% del Salari Mínim Interprofessional què ha aprovat el Gobierno (648,6 euros/mes) és una renuncia a millorar els salaris del conjunt dels treballadors.

CCOO ha sol·licitat una pujada del 12,5% al gener de 2015 per arribar a 725 euros i un 10,25% al gener de 2016. Es vol arribar en aquesta data als 800 euros/mes d'acord amb la Carta Social Europea subscrita per l’Estat espanyol i que marca com un dels seus objectius que, el SMI arribi al 60% del salari mitjà d'un treballador.

Què és el SMI?

El salari mínim interprofessional (SMI) fixa la retribució mínima que ha de percebre el treballador/a. El valor que pren el SMI es fixa cada any pel Govern de l’Estat.