16 de desembre de 2014

Ensenyaments privats. Nou model de full de nòmina

El Ministerio de empleo i Seguridad Social va publicar al BOE Núm. 273 el dia 6 de novembre una Ordre que modifica l’annex de l’Ordre del 27 de desembre de 1994 i que aprova un nou model de rebut individual de salaris (full de nòmina). Si vols més informació clica aquí
Fins l’entrada en vigor de l’Ordre, als fulls salarials dels treballadors només hi constava la base de cotització i el tipus de retenció que corresponia a l’aportació del treballador. A partir d’ara, també haurà de constar l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social.

Les empreses tindran sis mesos de marge per aplicar aquesta novetat en els fulls salarials dels seus treballadors