1 de desembre de 2014

Manifest de CCOO de Catalunya amb motiu del Dia mundial de la lluita contra la SIDA


Aquest 1 de desembre de 2014, Dia Mundial de la sida, les CCOO volem denunciar l'impacte que tenen el VIH i la sida al món laboral, tant en els treballadors i treballadores i les seves famílies, com en les empreses, tal com reconeix l'Organització Internacional del Treball en la seva Recomanació sobre el VIH, la sida i el món del treball, 2010 (núm. 200).


A Catalunya, considerem que aquest impacte s'emmarca, a més, en un context caracteritzat pels efectes de les polítiques d'austeritat extrema dutes a terme durant els últims anys per la Generalitat de Catalunya i per l'Estat Espanyol, les quals, han suposat l'augment de l'empobriment general, de la desocupació, de les retallades en drets i del tancament d'empreses, així com la deterioració dels serveis públics. 

MANIFEST EN FORMAT PDF (+)

1 de Desembre Dia Mundial de la lluita contra de la SIDA


Aquest 1 de desembre de 2014, Dia Mundial de la sida, les CCOO volem denunciar l'impacte que tenen el VIH i la sida al món laboral, tant en els treballadors i treballadores i les seves famílies, com en les empreses, tal com reconeix l'Organització Internacional del Treball en la seva Recomanació sobre el VIH, la sida i el món del treball, 2010 (núm. 200).

A Catalunya, considerem que aquest impacte s'emmarca, a més, en un context caracteritzat pels efectes de les polítiques d'austeritat extrema dutes a terme durant els últims anys per la Generalitat de Catalunya i per l'Estat Espanyol, les quals, han suposat l'augment de l'empobriment general, de la desocupació, de les retallades en drets i del tancament d'empreses, així com la deterioració dels serveis públics.

En quant a l'ocupació, volem destacar que aquestes polítiques d'austeritat s'han vist reflectides en la reforma de la legislació laboral, de l'aprovació de la qual, s'han complert dos anys i que valorem com un autèntic fracàs, ja que no solament no ha creat l'ocupació que prometia, sinó que, per contra, ha fet que els acomiadaments, la reducció de drets, condicions laborals i salaris siguin una constant tant a nivell autonòmic com estatal.

Per a les persones amb VIH, aquesta reforma laboral ha tingut repercussions específiques, ja que en aquests moments qualsevol treballador o treballadora pot ser acomiadat pel fet de faltar al seu lloc de treball, tot i que sigui per una baixa mèdica. Per a les CCOO, aquesta mesura és una mostra de les polítiques injustes dutes a terme per la Generalitat de Catalunya i pel Govern estatal contra els treballadors i treballadores, encebant-se amb un col·lectiu tan vulnerable com el de les persones amb VIH.

Tenir VIH no implica un minvament de capacitat física, ni un estat de salut deteriorat, ni falta d'interès per treballar. Tampoc suposa cap risc per a la resta del personal treballador o clientela. Per contra, el rebuig sistemàtic i la discriminació laboral cap a les persones amb VIH són les causes de l'alt nivell de desocupació i les dificultats per accedir al mercat laboral. Rebuig i discriminació alimentats pel prejudici, els estereotips i la desinformació

Les CCOO ens comprometem amb la defensa dels drets fonamentals de les persones amb VIH i sida, així com amb la lluita contra l'exclusió soci-laboral amb la finalitat de contribuir a un món més igualitari.

Per això en aquest 1 de desembre de 2014, Dia Mundial de la sida, les CCOO EXIGIM al Govern estatal i a la Generalitat de Catalunya que:

• Retirin la reforma laboral i converteixi la lluita contra la desocupació i els seus efectes socials en una prioritat absoluta, afavorint un canvi de les polítiques públiques, del model productiu i del patró de creixement que generi ocupació qualificada, digne, estable i de qualitat.

• Assumeixi un compromís polític i social amb la Recomanació sobre el VIH i la sida i el món del treball, 2010 (núm. 200), que possibiliti un pacte social del VIH i sida entre Govern, Agents Socials i Organitzacions Socials, materialitzat en un pla de treball i en un augment dels esforços i recursos destinats a dur a terme aquelles accions que permetin el seu desenvolupament i posada en pràctica al nostre país, que inclogui: la participació, coordinació i cooperació entre els diferents agents; l'increment de la formació i sensibilització; l'eliminació dels obstacles existents en l'accés a ocupacions públiques i la promoció de la igualtat d'oportunitats en l'accés i manteniment de l'ocupació de les persones amb VIH.