18 de desembre de 2014

Personal laboral: risc durant l'embaràs

RISC DURANT L’EMBARÀS DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENTJa fa temps que des de CCOO es reclamava al Departament que identifiqués, entre d’altres, els riscos laborals que determinats llocs de treball podrien representar per a les dones embarassades.

Darrerament el Servei de Prevenció del Departament d’Ensenyament ha identificat els diferents llocs de treball del Departament que poden presentar un risc durant l’embaràs, fet aquest que ha estat possible gràcies a la incorporació de diversos metges especialistes en medecina del treball a les seccions de prevenció de les diferents delegacions territorials.

Pel que fa al personal laboral les categories identificades amb risc durant l’embaràs són bàsicament les dels col•lectius de llars d’infants i educació especial:
- Educadora de llar d’infants
- Educadora de llar d’infants amb encàrrec de direcció
- Educadora d’educació especial en centres públics
- Netejadora
- Oficial de 1ª cuinera
- Oficial de 1ª manteniment
- Fisioterapeuta
- Tècnic especialista en educació infantil
- Ajudant de cuina-netejadora
- Auxiliar d’educació especial
- Integradora social (A valorar)


Quan un lloc de treball s’identifica com a risc per les dones embarassades correspon a la mútua d’accidents laborals, en el nostre cas ASEPEYO, la baixa per risc durant l’embaràs.

La secció de prevenció de cadascuna de les delegacions territorials facilitarà a la treballadora embarassada que ho sol•liciti l’informe corresponent per tal que es pugui dirigir a la mútua i que aquesta tramiti la baixa laboral corresponent. 

Recordeu que, malgrat que no totes les seccions de prevenció tenen metge especialista en medicina del treball, heu de demanar visita a la delegació que us correspongui i aquesta us donarà cita per visita mèdica o per donar-vos les instruccions oportunes.

Com sempre, si teniu algun dubte o necessiteu ajuda no dubteu a posar-vos en contacte amb les delegades i delegats de CCOO.