9 de gener de 2015

CCOO de Catalunya es suma a les preocupacions i demandes de la Federació Catalana de Municipis respecte de les beques de menjador a Catalunya


CCOO de Catalunya, manifesta la seva preocupació sobre la insuficiència detectada en l’atorgament de les beques de menjador a Catalunya. Segons les dades facilitades per la Generalitat, l’any escolar 2014 va haver 67.000 beneficiaris, amb un pressupost de 41.000.000 d’euros, però no tenim cap dada sobre el nombre d’infants amb risc de pobresa que no han tingut beca, i tampoc sabem si les beques són del 50% o 100%.

La declaració feta el 18 de desembre del 2014 per la Federació Catalana de Municipis, crida l’atenció de l’existència d’un gran nombre d’infants amb risc de pobresa que no reben beques menjador a causa de la insuficiència del pressupost, i pels criteris econòmics i socials utilitzats, i que encara no estan homogeneïtzats a tota Catalunya. La declaració també insisteix que hi ha famílies que reben el 50% de la beca, però tenen dificultat per cobrir l’altre 50%. La cobertura de les beques ha baixat a Catalunya del 34% al 24% en 4 anys.

Entenem la preocupació pressupostària dels ajuntaments, que s’encarreguen de cobrir necessitats, en aquest cas de beques menjador, que la Generalitat no assumeix. I compartim que la lluita contra la pobresa infantil ha de ser una prioritat per evitar l’exclusió, i per assegurar una alimentació adequada i saludable sobretot per als infants i adolescents.

Des de CCOO de Catalunya considerem que la Generalitat té la primera responsabilitat de prioritzar la política social, i la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació, a la salut i l’habitatge. Això demana un gir en la política social de la Generalitat i un pressupost que posi en primer lloc la dignitat de les persones i combati de forma efectiva la pobresa i el risc d’exclusió social de moltes famílies que no poden cobrir les necessitats bàsiques, entre altres, les beques menjador i també el material escolar.

CCOO de Catalunya, que hem signat el Pacte per la Infància, considerem positius els plans d’actuació integral que proposa la Generalitat, però al mateix temps advertim i reclamem que el pacte i els plans no quedin en filosofia i en paper mullat per manca de pressupostos suficients. Al mateix temps, considerem que es prioritari l’aprovació en el Parlament de Catalunya de la Renda Garantida de Ciutadania com el mitjà més eficaç per a combatre la pobresa i el risc d’exclusió.

Finalment, sumem la nostra veu a l’exigència de la Federació de Municipis de Catalunya, en la urgència de dotar suficientment les partides destinades a la infància i l’adolescència, per a garantir l’alimentació, de forma que el 100% de famílies en situació de vulnerabilitat rebin el 100% de la beca.