19 de gener de 2015

Conveni Escoles d'Educació EspecialPermís retribuït: Les llicències i els permisos es consideren interrupcions del contracte de treball, d’escassa durada que no extingeixen la relació laboral. Aquestes absències poden ser retribuïdes o no retribuïdes. Les llicències retribuïdes són autoritzacions per faltar a la feina, durant el temps i per les raons previstes, mantenint el dret a la remuneració.

El que recull l'ET és norma mínima  de dret laboral per a tots els treballadors i treballadores. El que recull conveni ha de ser  igual o millor que la norma.