14 de gener de 2015

Ensenyament privat. El #ConveniSenseTaules ens condemna a la indefensió i a la pèrdua de drets

I a la concertada, 
què passa amb les nostres condicions laborals? El 27 de febrer de 2013 es va produir un fet sense precedents en la signatura d’un conveni. Les direccions de dues organitzacions sindicals van prendre la decisió de deixar els docents del sector de la concertada sense taules salarials, vulnerant el nostre dret de negociació col•lectiva i deixant als treballadors i treballadores en situació d’indefensió jurídica davant les possibles actuacions unilaterals de l’administració. 
A hores d’ara encara ens preguntem per què els altres sindicats van signar quan algun d’ells publicava Butlletins (gener de 2012, núm. 467) assegurant que no ho faria.  Què van obtenir-ne a canvi? En què n’han sortit guanyant? Què n’hem guanyat els treballadors i les treballadores amb aquella signatura?

Si vols conèixer tota la informació sobre la supressió del premi de fidelitat i la indefensió respecte les retallades en les nostres retribucions, ho trobaràs aquí.