31 d’agost de 2015

Ensenyament públic. Consulta la teva nòmina

Aquestes són les retribucions per a l'ensenyament públic aquest any 2015: 


 ATENCIÓ PAGA EXTRA DE JUNY DE 2015

Aquest any a la nòmina de juny s'inclou el 100% de la paga extra retallada  

Cal recordar que la paga extra es va retallar amb efectes a partir de desembre de 2010... per tant  és una paga extra retallada inferior a la mensualitat ja que es càlcula amb un import del sou base i de sensiblement inferiors:Com es calcula la paga extra?


La paga extra és la suma dels conceptes amb codi 003 (paga extraordinària) i 085 (complement addicional específic).


003 Paga extraordinària: és la suma de sou base paga extra + triennis paga extra  + complement de destinació (codi 004 a la nòmina)

085 Complement addicional específic:és la suma del complement específic general (codi 005) + el complement específic singular (codi 006) + el complement específic per estadis (codi 008).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Taules salarials :


Sou base
Trienni
Comp. destinació
Comp. específic
Total mensual
(0 triennis)
Mestres
958,98
34,77
473,35
558,66
1.990,99
PTFP- Mestres ESO
958,98
34,77
582,92
571,37
2.113,27
Professorat Secundària
1.109,05
42,65
582,92
571,37
2.263,34
Catedràtics/ques
1.109,05
42,65
698,20
622,94
2.430,19

Complements específics per estadis:

1r estadi
2n estadi
3r estadi
4t estadi
5è estadi
Mes
102,97
108,29
122,78
132,96
116,38
Acumulat mes
102,97
211,26
334,04
467,00
583,38
Acumulat any
1.441,58
2.957,64
4.676,56
6.538
8.167,32


Què ens descompten de la nòmina?
DESCOMPTES
MUFACE
Drets Passius
Total Anual
GRUP A1
48,60
111
2.234,4
GRUP A2
38,25
87,36
1.758,06
Interins i substituts
Seguretat Social: 6,35% del total
Funcionaris a partir 2011
Muface +  Seg. Social: 4,75%
 • Al maig de 2010 es van rebaixar un 5% de mitjana les retribucions del personal del sector públic.
 • Els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 han sigut de congelació salarial.
 • El 2012: S’elimina  la paga de Nadal.
 • El 2013: S’aplica una reducció equivalent a una paga extra.
 • El 2014: Es torna a aplicar una reducció equivalent a una paga extra.
 • Les retribucions mensuals de 2015 seran les mateixes que tenim des de juny del 2010.
 • Respecte al Fons d’Acció Social, l’any 2011 es va reduir el 50% i a partir de 2012 no s’ha tornat a convocar.
 • En tot aquest període (2010 a 2015) la pèrdua salarial ha estat al voltant del 35%.
 • Cal afegir també una pèrdua en el salari indirecte o diferit. La Generalitat no fa cap aportació al nostre pla de pensions des de l’any 2011(això representa un mínim d'un 2% de la massa salarial).
 • El personal interí substitut ha patit des del període 2012-14 una reducció salarial i de dedicació del 15 %.
 • L’assoliment del 1r estadi ha passat de 6 anys a 9 anys.
 • S’ha eliminat la paga de juliol per substitucions de més de sis mesos durant el curs.

Llegiu i descarregueu aquí el Full d'Actualitat