29 de gener de 2015

Formació Professional. Xerrada d'FP a l'Escola del Treball de Barcelona el 4 de febrer de 14 a 16 hores.

Anàlisi tècnic i laboral dels canvis imminents a la Formació Professional com són la LOMCE, la Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, la Dual, la FOL, el Decret d'Especialitats, entre d'altres.

Prou voluntarisme!
En els darrers anys la Formació Professional s’ha utilitzat com a clau de la recuperació, la millora de la qualificació de les persones, la inserció laboral i la creació de treball.Però som els professors els qui hem estat al capdavant per a dignificar la Formació Professional i eliminar els seus estigmes històrics. Sobre quines decisions polítiques i econòmiques reals es sustenten aquestes promeses? 

Tota la informació aquí (+)