12 de gener de 2015

Un milió de funcionaris de Muface perden serveis mèdics a causa de les retallades

CCOO exigeix que Muface garanteixi el nivell assistencial sanitari prestat als seus associats


Davant les notícies de possibles canvis d'hospital el proper any, CCOO reitera públicament l'exigència que va realitzar el 23 de desembre davant la direcció de Muface, a la reunió del Consell General de la Mutualitat, perquè es garanteixi, almenys, el nivell assistencial sanitari prestat durant els anys passats.

CCOO surt al pas de les recents notícies aparegudes en els mitjans de comunicació referides al fet que "un bon nombre de funcionaris adscrits al segur de salut de Muface hauran de canviar d'hospital el proper any, entre ells els pacients en tractament de malalties greus com el càncer, si volen seguir amb la mateixa assistència”, i les queixes que ens han traslladat alguns mutualistes als quals s'ha enviat a altres hospitals que no són els que els atenien fins ara. I reitera públicament l'exigència que va realitzar el 23 de desembre davant la direcció de Muface, a la reunió del Consell General de la Mutualitat, perquè es garanteixi, almenys, el nivell assistencial sanitari prestat durant els anys passats.

En aquesta reunió, els representants de l'Àrea Pública de CCOO van exigir que:

• Tots els mutualistes puguin continuar sent pacients als mateixos hospitals en els quals ho eren durant 2014.

• Si algun hospital desapareix d'alguna de les entitats asseguradores es garanteixi la seva substitució per un altre de nou de similars prestacions i qualitat.

• Si alguna entitat mèdica canvia d'hospital, els mutualistes que ja hagin iniciat un tractament en aquest hospital puguin seguir sent atesos al mateix hospital pel temps necessari perquè pugui finalitzar-se el tractament.

• No es produeixi cap tipus de desemparament dels mutualistes i els seus beneficiaris.


Igualment, demanem a Muface que sigui especialment vigilant amb el que passi en aquells hospitals que deixen d'estar a la disposició dels mutualistes.

Finalment, exigim a la direcció de Muface que garanteixi una assistència sanitària amb la màxima qualitat per als mutualistes i els seus beneficiaris. Així mateix, la Mutualitat ha de vetllar per l'adequat compliment per part de les entitats concertades de totes les seves obligacions i específicament del principi de continuïtat en l'atenció sanitària per als pacients amb patologies greus.

CCOO es posa a la disposició de tots aquells mutualistes que puguin veure's afectats pels problemes que puguin sorgir, especialment els derivats dels canvis de centres hospitalaris, per intentar resoldre aquests casos.


LLEGEIX EL COMUNICAT DE CCOO (+)