5 de febrer de 2015

Ensenyament concertat. Respecte la paga de 2012


Informacions sobre l'acord respecte el retorn de part de la paga extra de 2012


El passat 26 de gener, a la Mesa General d'Empleats Públics de la Generalitat es va acordar entre el Govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals presents (CCOO, IAC i UGT), que el proper mes de març es retornaran els 44 dies meritats de la paga de 2012 (un 24,04%) als funcionaris i personal laboral.

Cap dels tres sindicats, ni CCOO ni IAC ni UGT, ens vam posicionar en contra de l’acord.
CCOO hem demostrat que l'acció col·lectiva és més eficaç per aconseguir drets col·lectius que cap reclamació individual, donant sentit al treball que hem portat a terme al trobar respostes col·lectives a problemàtiques individuals.
De manera conjunta vam manifestar que de cap manera seria d’aplicació l’Acord de Govern que va ser creat per a causes econòmiques específiques de l’any 2012 i que retallava en un 5% el salari anual. En el cas que el Govern apliqui aquest descompte, des de CCOO plantarem cara i ho batallarem, com sempre.

Pel que fa als docents de la concertada, CCOO vam plantejar al 2013 una demanda per la via del conflicte col·lectiu perquè es fes efectiva la totalitat de la paga extra de 2012. Ara mateix, estem a l’espera de la resolució del Tribunal Suprem, que podria significar el reconeixement a tothom del dret constitucional a cobrar allò que ens van treure, la part meritada corresponent a 196 dies.

#CCOOExigim:
.   L'aplicació de l'acord a tota la concertada. Demanem una reunió urgent de la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu per concretar-ne el pagament posant en valor els instruments de la negociació col·lectiva.
.  El pagament de la part meritada a tot el personal a pagament directe, que també exigirem a la reunió urgent de la Mesa Negociadora per fer extensiva la mesura a tothom que tingui tot o una part del pagament com a no delegat.

.  Seguir negociant amb el Govern la recuperació dels nostres drets i salaris. CCOO no renunciem a res. Ho volem tot i continuem mobilitzats!

Per a més informació, cliqueu aquí