9 de febrer de 2015

Criteris per corregir la manca de beques menjador escolar


Criteris per corregir la manca de beques menjador als centres d'Ensenyament de Catalunya. Miquel GenéEns arriba la notícia que a Girona l'ajuntament ha de fer-se càrrec de l'alimentació d'uns alumnes que es maregen a classe.  Què pensem,aleshores, sobre les prioritats que el Departament d'Ensenyament ha de tenir? Una renda ciutadana garantida permetria oferir a aquestes famílies una nutrició equilibrada pels seus infants i joves. A l'espera de l'aprovació de la ILP de Renda Garantida Ciutadana que es tramita en el parlament, una bona dotació de beques menjador sembla l'única solució per evitar que la malnutrició afecti, de manera irreversible, la formació d'una bona part de la població de Catalunya.


Les causes que han portat al dèficit de beques menjador d'aquests darrers cursos són:


 1. La disminució de l'oferta de beques alhora que s'incrementa la pobresa infantil. Aquesta ha passat del 17,6% al 26,4% entre els cursos 2008/09 i 2012/13, mentre la cobertura amb beques menjador de l'alumnat en risc de pobresa ha passat del 34,7% al 24,2% (Informe sobre pobresa del Síndic de Greuges de Catalunya d'agost de 2013). Per aquest curs els criteris encara s'han endurit més (ara.cat, 12/05/2014).
 2. La utilització de l'Índex de Renda de Suficiència (IRSC) en la definició dels llindars per accedir a les beques menjador. L'índex IRSC és un factor creat per la Generalitat de Catalunya l'any 2006 que està per sota de l'indicador estàndard europeu pel càlcul del risc de pobresa i exclusió, l'indicador AROPE. AROPE és utilitzat pels organismes estadístics com el mateix Indescat. Per exemple, el llindar de risc de pobresa i exclusió segons AROPE és de 19.787,5 per una família de 2 adults i 2 nens (Idescat); en canvi, aplicant l'índex IRSC per la mateixa família, per obtenir una beca del 50% de l'àpat el llindar és de 10.967,73 € de renda, i per obtenir el 100% de 7.780,64 € (Bases de la convocatòria curs 2014-15). En aquest darrer cas, la diferència entre aplicar l’IRSC i l’indicador AROPE és de 12.007 €. 
 3. El fet que per l'atorgament el 100% del preu de l'àpat el llindar de la renda estigui tant per sota de l'índex IRSC aplicat, com hem vist en el punt anterior, fa que la gran majoria de beques siguin només del 50%. Aquest fet dificulta a moltes famílies el pagament complert dels àpats i condiciona les altres despeses familiars. En molts casos aquest fet fa que l'import de la beca s'exhaureixi a meitat de curs i es quedin sense la resta. (Manresa Informa, 30/01/2015).
 4. En els centres de secundària amb horari partit les beques menjador només es donen pels dies que hi ha classe a la tarda. Si el centre té la jornada compactada les beques han desaparegut completament. Això fa que els alumnes de secundària no puguin comptar amb aquest suport (Telenotícies TV3, 24/11/15).
 5. Els càlculs per les sol·licituds es fan a partir de la declaració de renda de l'any anterior al del curs lectiu, de manera que les famílies es poden trobar una situació de carència durant el curs sense poder demanar la beca.

Perquè l'oferta de beques menjador s'adapti a la veritable necessitat del Sistema Educatiu, cal que el Departament d'Ensenyament revisi els seus criteris

 • adaptar l'oferta de beques a l'increment de la pobresa infantil, 
 • compensar la diferència entre els índex IRSC i AROPE, 
 • corregir la desaparició de les beques a secundària 
 • i crear un mecanisme que pugui tenir en compte un possible empitjorament de la situació econòmica d'una família durant el curs.


Facebook BequesMenjador: https://www.facebook.com/bequesmenjador/info?tab=page_info

Tuiters relacionats
Les causes del dèficit de beques menjador aquests darrers cursos (FAPAC) (+)

La FaPaC ha denunciat reiteradament la manca de cobertura de les beques menjador. Us proposem una lectura a un document on s'expliquen les causes d'aquest dèficit i les seves conseqüències negatives. Accediu a la notícia.


Podeu accedir al document explicatiu a través de l'enllaç web: Criteris per corregir la manca de beques menjador als centres d'Ensenyament de Catalunya.

A grans trets, es destaca que:

 • L'oferta de beques disminueix alhora que s'incrementa la pobresa infantil. 
 • S'utilitza l'Índex de Renda de Suficiència (IRSC) en la definició dels llindars per accedir a les beques menjador. L'índex IRSC és un factor creat per la Generalitat de Catalunya l'any 2006 que està per sota de l'indicador estàndard europeu pel càlcul del risc de pobresa i exclusió, l'indicador AROPE. AROPE és utilitzat pels organismes estadístics com el mateix Indescat. 
 • En els centres de secundària amb horari partit les beques menjador només es donen pels dies que hi ha classe a la tarda. Si el centre té la jornada compactada les beques han desaparegut completament. 
 • Els càlculs per les sol·licituds es fan a partir de la declaració de renda de l'any anterior al del curs lectiu, de manera que les famílies es poden trobar una situació de carència durant el curs sense poder demanar la beca.

Temes relacionats