5 de febrer de 2015

Departament: Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu

El Departament d'Ensenyament aprova el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu.


El Govern català aprova un nou Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu. L'objectiu del pla és, segons la conselleria, "acabar amb els estereotipis sexistes" a través dels continguts i materials curriculars, les metodologies i les dinàmiques dins de les aules. 

Aquest nou projecte forma part del Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2012-2015 i que pretén instaurar una "concepció transversal de la perspectiva de gènere per avançar cap a la igualtat efectiva de dones i homes".

Les dos principals línies de treball que es volen desenvolupar, a través del departament d'Ensenyament i del Benestar Social, són la incorporació de la perspectiva de gènere i la igualtat real dels homes i dones en polítiques educatives i la promoció de la coeducació. Per tant, els àmbits d'actuació seran els mateixos centres educatius i altres programes d'inclusió i igualtat.