19 de febrer de 2015

Ensenyament privat. El Tribunal Suprem ens dóna la raó en la ultraactivitat.

El Tribunal Suprem ens dóna la raó en la ultraactivitat  

Uns dels pilars de la Reforma Laboral de 2012, el final de la ultraactivitat, va patir un sever correctiu quan el Tribunal Suprem va dictaminar el passat dia 17 de desembre que els drets dels treballadors i treballadores recollits als convenis continuen vigents malgrat s’hagi esgotat l’any de pròrroga que regula dita reforma. Recordeu que aquest concepte jurídic dictava que els convenis col•lectius es prorrogaven automàticament de manera indefinida fins que no es pactava un de nou.

Els signants del X Conveni de l’Ensenyament Privat de Catalunya sempre van justificar la seva precipitada signatura en base a una suposada pèrdua de la ultraactivitat malgrat tenir el IX conveni una clàusula que explícitament el prorrogava fins a la signatura del següent.

CCOO sempre vam defensar la vigència d’aquella clàusula però les direccions de la FETE-UGT i USOC van decidir signar el conveni de renúncies. Aquesta actuació resulta encara més sorprenent quan es fa públic el dictamen del Tribunal Suprem en resposta a una demanda del sindicat USO, a la que posteriorment es van afegir CCOO i UGT, contra ATESE, una empresa balear. En aquest, vam defensar conjuntament - i ens van donar la raó - que la vigència del conveni es manté malgrat hagi caducat.

Aquestes dues organitzacions sindicals, presents també al nostre sector, van manifestar en molts altres àmbits la seva oposició radical al final de la ultraactivitat però de manera incomprensible, a la negociació del nostre conveni, van esgrimir la seva possible pèrdua com a únic argument per signar el conveni, posant-se al costat dels criteris de les patronals.


  • Per què a la concertada les direccions d’USO i FETE UGT actuen de manera diferent a la resta de sectors? Què ens amaguen? 
  • Per què van jugar amb la política de la por? 
  • Per què van signar el X conveni sense cap mena de contrapartida per als milers de docents que hi treballem? 
  • Per què ho van fer 4 mesos abans que, suposadament, acabés la seva vigència doblegant-se als desitjos de les patronals?

CCOO DEFENSEM ELS TEUS DRETS AMB DIGNITAT I COHERÈNCIA. VINE I PARTICIPA!