2 de març de 2015

Ensenyament públic: resultat electorals (eleccions 26 de febrer de 2015)

Quadre resum dels resultats electorals
Catalunya (99,37% escrutat)
Juntes de personal docent (Resum Catalunya)

 Consorci d'Educació Barcelona 
 Girona 
 Lleida 
 Tarragona 
 Barcelona Comarques 
 Terres de l'Ebre 
 Baix Llobregat 
 Vallès Occidental 
 Maresme - Vallès Oriental 
 Catalunya Central 
 Catalunya 
Electors / electores
7994
9495
5441
7455
8253
2515
8039
8949
8650
5775
72566
Vots emesos
2621
3164
2748
2806
2934
1213
2285
2823
2558
2292
25444
Vots vàlids
2612
3151
2731
2791
2922
1208
2278
2814
2545
2279
25331
% Participació
32.79%
33.32%
50.51%
37.64%
35.55%
48.23%
28.42%
31.55%
29.57%
39.69%
35.06%
Vots nuls
9
13
17
15
12
5
7
9
13
13
113
Vots blancs
110
87
174
116
110
38
68
96
114
71
984
Candidatures
Vots
Rep.
Vots
Rep.
Vots
Rep.
Vots
Rep.
Vots
Rep.
Vots
Rep.
Vots
Rep.
Vots
Rep.
Vots
Rep.
Vots
Rep.
Vots
Rep.
ANPE-FSES
-
-
-
-
153
2
176
2
-
-
58
0
118
2
-
-
-
-
-
-
505
6
ASPEPC.SPS
284
4
326
4
406
5
417
5
233
3
112
3
213
4
212
3
219
3
279
4
2701
38
CCOO
859
12
641
9
491
6
419
6
769
10
158
4
596
10
868
12
836
13
739
11
6376
93
CGT
247
4
-
-
-
-
150
2
328
4
-
-
456
8
492
7
214
3
-
-
1887
28
CSI.F
-
-
-
-
-
-
211
3
-
-
31
0
-
-
-
-
-
-
-
-
242
3
UGT
305
4
144
0
243
3
162
2
482
7
127
3
148
2
109
0
196
3
49
0
1965
24
USOC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110
2
-
-
-
-
-
-
-
-
110
2
USTEC-STES
807
11
1953
26
1264
15
1140
15
1000
13
574
13
679
11
1037
15
966
15
1141
16
10561
150

TOTAL
2502
35
3064
39
2557
31
2675
35
2812
37
1170
25
2210
37
2718
37
2431
37
2208
31
24347
344


Resta de SSTT