28 de febrer de 2015

4 de març: Reunió de la Mesa Sectorial

Dimecres, 4 de març de 2015

Nova reunió de la Mesa Sectorial


El 4 de març a les 11.00 hores hi haurà una nova reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal  docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Lloc: Sala 203 -- Edifici Annex -- Seu del Departament d'Ensenyament 
(Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del dia:

1.- Ordre ENS/xxx/2015 de xxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (document annex).


2.- RESOLUCIÓ ENS/xx/2015, de x de x per la qual es regula el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o per a substitució i la formalització de nomenaments de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental (document annex).


RESOLUCIÓ ENS/xx/2015, de x de x per la qual s’aprova el barem per a la valoració dels mèrits a tenir en compte per part de les direccions dels centres educatius públics per a la formalització de nomenaments de personal interí docent per a cobrir vacants i substitucions durant el curs escolar (document annex)


3.- RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2015, de xx de xxxxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (document annex).

4.- Proposta d’avançament del procediment de proposta de no continuïtat del personal docent (a proposta de CCOO).

5.- DECRET XXX/2015, de ....., de modificació del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d’Ensenyament. (document annex).

6.- Torn obert de paraules.

CCOO volem deixar clara el nostre rebuig a  la selecció de direccions LOMCE i de la selecció de substituts i substitutes per part de la direcció.

Per això des de CCOO seguim exigint al Govern:


La convocatòria d’oferta pública d’ocupació per recuperar part dels mes de 10.000 llocs de treball perduts en els darrers anys.
La millora i extensió a tots els sectors de la Generalitat de les mesures de conciliació de la vida laboral i personal.
L’establiment d’un calendari de negociació per recuperar poder adquisitiu i les pagues de 2013 i 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des de CCOO reconeixem  demanem que faci propostes de negociació pel que fa a la resta de demandes. Oposicions per al 2015?

Els govern està disposat a negociar una oferta d’ocupació pública per al 2015, i per això ens ha demanat propostes. 
En la Mesa sectorial d'ensenyament, el Departament ja va comunicar als sindicats que valora seriosament la possibilitat de convocar oposicions d’algunes especialitats. En els propers dies podrem concretar més les propostes de places i les possibles especialitats.


Hem de continuar la lluita i la pressió pels pressupostos 2015 amb recuperació de drets i salaris!


Les contínues pressions donen frutis. Però el compromís del Govern és de moment verbal, i per això no hem d'aturar-nos fins que sigui aprovat i publicat al DOGC. No ens fiem.


CCOO exigim uns pressupostos de 2015 que assegurin la recuperació de drets i salaris. No acceptem una pròrroga dels actuals pressupostos, que condemnarien els empleats i empleades públics de Catalunya a patir una any més les brutals agressions als seus drets laborals i socials.  


CCOO seguirem fent crides a la mobilització contra les retallades i per la recuperació dels nostres drets i salaris. Us demanem us afegiu. Ja sabeu que qui lluita pot guanyar, qui renuncia ja ha perdut!


Ara que es negocien els pressupostos, hem de seguir pressionant. És a les nostres mans aturar les retallades i recuperar drts i salaris. Practiquem la possibilitat de guanyar!


Aturem les retallades, recuperem drets i salaris:

• Establiment de terminis per recuperar les pagues de 2013 i 2014.
• Recuperació del poder adquisitiu perdut des de l’any 2010.
• Restabliment de la jornada i el salari del personal interí al 100%.
• Cobertura de les baixes des del 1er dia.
• Millora de les condicions d’Incapacitat Transitòria.
• Recuperació d’ocupació i l’estabilitat.
• Recuperació de permisos per conciliació i negociació de noves mesures de conciliació.
• Recuperació dels nostres drets: Fons Acció Social, Productivitat (les diferents modalitats sectorials), primer estadi al 6è any,...
• Baixada de ràtios.