13 de febrer de 2015

Calendari de preinscripció pel curs 2015-16
Curs 2015-2016. Informació i calendari per a tots els ensenyamentsInformació sobre el tràmit que cal fer per ser admès en un centre educatiu sostingut amb fons públics.
  • Del 10 al 17 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
  • Del 10 al 27 de març, per als ensenyaments professionals de música i dansa.
  • Del 12 al 19 de maig, per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
  • Del 19 al 29 de maig, per al programes de formació i inserció. 
  • Del 26 de maig al 3 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny
  • Del 12 al 20 de maig, per al primer període dels ensenyaments esportius.
  • Del 22 al 29 de juny, per als ensenyaments d'educació d'adults, excepte els ensenyaments de formació instrumental, català i castellà, que serà del 2 al 7 de setembre
  • Del 6 al 10 de juliol, per als cursos de formació específics per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, llevat dels de grau mitjà que es fan en centres de formació d'adults que segueixen el calendari d'aquests ensenyament.
  • De l'1 al 4 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.
  • Del 4 al 15 de maig, per a les llars d'infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d'infants poden establir un calendari propi, per tant, en aquests casos, caldrà consultar-los.


Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no més tard de l'11 de març.


Per a altres informacions (criteris de prioritats...), punxeu aquí.