5 de març de 2015

Professorat interí i substitut: actualització de formació que consta a la borsa de treball

Presentació de la documentació acreditativa de la formació del personal interí docent


Terminis

Les sol·licituds s'han de presentar en els terminis següents:


  • del 10 al 20 de febrer de 2015:
    •  Certificats de formació acadèmica i permanent per al personal amb serveis docents prestats


  • del 23 de febrer al 5 de març de 2015:
    • Certificats de formació acadèmica i permanent per al personal sense serveis docents prestats: 


El Departament d'Ensenyament obre un període preferent per presentar certificats que acreditin la formació acadèmica i permanent que hagin fet les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí, amb la finalitat de completar la informació que ja consta a la base de dades del Departament d'Ensenyament, sobre certificats de formació acadèmica i permanent.

La formació acadèmica i permanent s'ha d'haver fet després d'obtenir el títol que s'al·lega com a requisit per a impartir docència. Pel que fa a la formació permanent, cal que hagi estat inclosa al Pla de formació del Departament d'Ensenyament o hagi estat reconeguda per aquest Departament.

D'altra banda, es recorda que tota la formació permanent del plans de formació que han tingut lloc des del curs 2005-2006 ja ha estat inclosa a la base de dades de formació, la qual es pot consultar a l'expedient personal d'ATRI o a l'apartat de formació de la XTEC. Per tant, no s'han de presentar els certificats que corresponguin a una formació permanent que ja consti a la base de dades.

Sol·licitud

Els interessats a completar la informació que consta a la base de dades del Departament han d'emplenar la sol·licitud, a la qual s'han d'adjuntar les fotocòpies compulsades dels certificats de formació acadèmica i permanent, i presentar-la a l'àrea territorial que tinguin sol·licitada com a preferent.


Més info (+)


AVÍS: 
Aquest període, que obre el departament, per actualitzar les dades de formació dels docents, el faran servir per crear una base de dades actualitzada per poder confeccionar les llistes baremades de les que els directors estiraran els candidats pels interinatges i les substitucions del curs vinent. És important que sapigueu que ningú esta obligat a facilitar les dades.


Llista definitiva per SSTT i número de barem definitiu (actualitzada a 3 de febrer de 2014)