4 de març de 2015

¿Acabar amb la violència de gènere?, Marina Subirats

¿Acabar amb la violència de gènere?

Marina Subirats,
membre de l'associació Coeducacció

Article de Marina Subirats que breument explica com la coeducació és la millor eina per prevenir noies i nois de la violència masclista.


LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE no és un problema de les dones. És violència masculina i els colpeja també brutalment. però no es tracta d'una tendència masculina congènita, sinó del mandat social de mostrar virilitat a través de comportaments violents. Anem doncs a la seva prevenció: utilitzem la coeducació, enfrontant-nos a la necessitat de canviar els models de gènere, especialment el model masculí. Tenim mitjans per fer-ho. Falta, per descomptat, la voluntat política que permeti avançar en uns canvis tan necessaris en el sistema educatiu.