26 de març de 2015

Ensenyament privat. CCOO rebutgem un conveni infantil estatal de renúncies


Renúncies al conveni d'infantil estatal?
No, gràcies!

Llegiu i descarregueu aquí el Full d'Actualitat (pdf)

El passat dia 16 de març les patronals van intentar constituir la Mesa de Negociació del XI Conveni Col·lectiu d'Àmbit Estatal de Centres d'Assistència i Educació Infantil , amb l’únic suport del sindicat UGT. La intenció era ampliar el text sobre la successió d'empreses a canvi de treure dies de vacances a tots els centres del sector.CCOO sempre hem defensat la incorporació de la subrogació de les treballadores i treballadors en la successió d'empreses, avalat per l'Estatut dels Treballadors en l’article 44 i la Directiva 2001/23 CE, però en cap cas sota el xantatge de la pèrdua de dies de vacances per a tot el sector. CCOO com a sindicat majoritari en el sector no podíem acceptar la pretensió d'un intercanvi tan poc justificable com aquest.

Per això:
  1. Ens vam oposar a la convocatòria unilateral de la Mesa de Negociació per part de les patronals amb tan sol quatre dies d'antelació. CCOO no donem xecs en blanc.
  2. Denunciem aquells sindicats que assumeixen la pèrdua de drets recollits en conveni, perdent la seva capacitat de negociació col·lectiva i doblegant-se a les amenaces patronals.
  3. Apostem completament per una clàusula de subrogació del personal i per una estabilitat en l'ocupació, però no a canvi únicament i exclusiva de renunciar als drets assolits, com són els dies de vacances.

Les delegades i delegats de CCOO de Catalunya del sector d’infantil van decidir en assemblea, per unanimitat, no obrir la Mesa Negociadora. La clàusula de subrogació ja està garantida legalment. Les escoles bressol municipals, de gestió indirecta han passat més d’un concurs públic amb els corresponents plecs de condicions que ja la recullen. 
Altres sindicats consulten els seus delegades i delegats aquestes decisions que els afecta?

Sorprenen les declaracions d'UGT en els seus escrits, avalant la proposta patronal i sense fer referència a la pèrdua de drets en els dies de vacances que afecten a tot el sector.

Finalment no es va constituir la Mesa de Negociació, paralitzant de moment la pèrdua de drets en el sector. No obstant això, temem que s'intentarà de nou, ja que la patronal va anunciar a la reunió que denunciarà el XI Conveni Col·lectiu d'Assistència i Educació Infantil.


Des de CCOO seguirem defensant els drets de les treballadores i treballadors de tots els Centres d'Educació Infantil.