16 de març de 2015

L'informe mèdic P3 és una cortina de fum improvisada i classista

La FaPaC titlla de cortina de fum la mesura anunciada per Ensenyament per amagar la seva ineficàcia i manca de voluntat per atendre amb recursos l'alumnat més vulnerable. La federació crida les famílies a no presentar l'informe mèdic a les escoles i estudiarà accions judicials si s'escau.
Comunicat de premsa 
Barcelona, 12 de març de 2015


L'informe mèdic als alumnes de P3 és una cortina de fum improvisada per Ensenyament per amagar la seva ineficàcia i manca de voluntat per atendre amb recursos l'alumnat més vulnerable
  • La FaPaC fa una crida a les famílies a desobeir la mesura i no presentar l'informe mèdic a les escoles, ja que la norma hauria d'incloure totes les escoles no només les d'alta complexitat, totes elles públiques.
  • La federació engegarà les accions judicials oportunes que es concretaran a partir del moment que Ensenyament posi per escrit els fonaments jurídics d'aquesta mesura.
  • La mesura atempta directament contra el principi d'igualtat entre les persones i ha estat fruit d'una improvisació fora de lloc.


La FaPaC rebutja de forma contundent la nova mesura proposada pel Departament d'Ensenyament de demanar a les famílies un informe mèdic dels infants de P3 a l'hora de la matriculació. La federació qualifica la mesura de classista, injustificada i clarament abusiva ja que discriminarà encara més les famílies sense recursos i també aquelles escoles situades en zones desafavorides, ja de per sí estigmatitzades. Amb aquesta mesura Ensenyament sembla voler marcar aquests centres, tots ells públics, com a poc adients per a les classes mitjanes. L'informe mèdic hauria de ser l'últim recurs quan l'especialista del centre i/o el professor el sol·licitessin per qualsevol motiu.
La nova mesura, per la seva clara improvisació i falta de coherència, suposa una autèntica argúcia d'Ensenyament per construir una cortina de fum, obrir un debat estèril i epidèrmic, i amagar així la seva ineficàcia i manca de voluntat per lluitar contra la desigualtat a les escoles.
Davant d'això, la FaPaC reclama a Ensenyament centrar-se en adoptar mesures globals i estructurals i dotar de més recursos els centres educatius perquè els seus professionals puguin atendre correctament l'alumnat amb necessitats educatives especials, cosa que no passa actualment. De poc servirà detectar a temps trastorns que poden afectar l'aprenentatge dels infants si després hi ha una manca real i constatable de recursos que, com passa actualment, són insuficients per atendre aquestes necessitats (manca d'equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), hores de vetlladores, etc). 
La FaPaC considera que la mesura és discriminatòria i classista perquè s'aplica només en els denominats centres d'alta complexitat, tots ells públics.  Aquests centres es detecten (*) per la presència de:
A. baix nivell d’instrucció dels pares/ tutors; 
B. ocupació de llocs de treball de baixa qualificació professional dels pares/tutors;
C. Nombre significatiu de pares/tutors d’alumnes perceptors de la renda mínima d’inserció; 
D. Percentatge elevat de pares/tutors en situació d’atur;
E. Alt percentatge d’alumnes amb necessitats educatives específiques; 
F. Percentatge alt d’alumnes nouvinguts.
Conclusió: Es demana allà on la presència d’una determinada classe social és majoritària o molt significativa.

(*) RESOLUCIÓ DE 14 DE MAIG DE 2014 DEL DIRECTOR GENERAL DE PROFESSORAT IPERSONAL DE CENTRES PÚBLICS, PER LA QUAL ES FA PÚBLICA, AMB CARÀCTER PROVISIONAL, LA RELACIÓ  DE CENTRES EDUCATIUS CLASSIFICATS COM DE MÀXIMA COMPLEXITAT.

La mesura també és fruit d'una improvisació fora de lloc perquè:
  • encara no s'ha explicat clarament quin tipus d'informe s'elaborarà ni quins aspectes es valoraran, una manca de concreció que hores d'ara és inexplicable.
  • Ensenyament va comunicar la seva proposta a la Societat Catalana de Pediatria (*) en una reunió celebrada el 27 de febrer. Només 10 dies després s'anuncia la mesura en roda de premsa. La desigualtat a les escoles és un tema prou important com per deixar-lo en mans de la improvisació i la precipitació. 

Per tot això:
  • La FaPaC engegarà accions judicials.
Que es concretaran a partir del moment en que el Departament posi per escrit els fonaments jurídics d’aquesta mesura. De moment estem davant d’un anunci en roda de premsa. Els jutjats no admeten a tràmit accions contra declaracions sinó contra actes administratius concrets. Entenem, però, que una declaració com la feta per la conselleria obre la porta a gran nombre de violacions d’acords internacionals de drets humans, de protecció de la infància, etc.
És un atemptat directe al principi d’igualtat entre les persones.
  • La FaPaC demana a les famílies desobediència.
Mentre aquesta mesura no s’apliqui de manera general a tota la població escolar de P3, la FaPaC recomanarà a les famílies no presentar l’informe. L’explicació argüida per Ensenyament a la Societat Catalana de Pediatria per començar per les escoles d’alta complexitat és que es fa així per un tema logístic. Quan es resolgui el problema logístic a les escoles exemptes de la norma i concretin els recursos que invertiran en solucionar les incidències detectades, llavors podem parlar.