10 de març de 2015

Signat el tercer Conveni de Lleure Educatiu i Sociocultural

Es posa fi a una llarga lluita que va començar el desembre del 2010Signatura del tercer Conveni de Lleure Educatiu i Sociocultural

Avui dimarts, 10 de març de 2015, a les 10.00 h s'ha dut a terme la signatura del tercer Conveni de Lleure  Educatiu i Sociocultural de Catalunya a la seu de CCOO de Catalunya a Barcelona.

Després d'un llarg procés de negociació (1.540 dies), finalment la mesa negociadora formada per les patronals ACELLEC, ACCAC i LA CONFEDERACIÓ i els sindicats CCOO i UGT s'han reunit per signar l'acta de tancament del procés negociador.

CCOO valorem positivament el resultat, que millora substancialment les condicions que establia el segon Conveni.

Entre d’altres, s’ha aconseguit millores en els permisos retribuïts, un augment salarial de l’1,5% global durant la vigència del Conveni, i avenços importants en matèria de protecció a la maternitat i paternitat com ara el dret d’acumulació d’hores de lactància en 30 dies naturals.

Aquest conveni tindrà vigència fins a desembre de 2016 i serà d'aplicació i obligat compliment des del moment de la seva publicació al DOGC.