18 de març de 2015

Universitats. El 24 de març seguim defensant la universitat pública


El Govern de Wert continua amb les seves agressions contra la universitat pública, tant amb la reforma del 3+2 com amb nous decrets que té en preparació i que facilitaran la creació de noves universitats privades i modificaran els criteris per a l’acreditació del PDI funcionari, fent-los més arbitraris i consolidant el menyspreu de l’activitat docent en relació a la investigadora. 


En l’àmbit de l’Estat, s’ha convocat una vaga general universitària pel 24-M, però a Catalunya aquesta convocatòria no té el suport de tots els col·lectius de la comunitat universitària. Per aquest motiu, CCOO Universitats, una vegada consultada l’afiliació, hem decidit organitzar un altre tipus de protesta pel 24 de març i promourem altres mobilitzacions que permetin fer públic el nostre rebuig a les polítiques universitàries de Rajoy i Mas.

Secretariat interuniversitari de CCOO
"Amb el 3+2 es produirà una retallada de 1.000 milions, que s'afegirà als 1.500 que han perdut les universitats entre 2010 i 2014"

El govern del PP ha aprovat una altra reforma del sistema universitari amb l"oposició de tota la comunitat universitària, sense debat polític ni social, sense una avaluació de la implantació de l’última reforma i sense cap justificació creïble de les seves propostes.

A hores d’ara, en els darrers mesos del seu mandat, el Govern ha començat a aprovar tres Decrets que modificaran l’ordenació dels ensenyaments universitaris, els requisits per a la creació de centres i Universitats i el sistema d’acreditació del professorat, fonamental per a l’accés a la professió docent investigadora.


La proposta de transformar les titulacions a l’esquema 3+2, si tenim en compte els altíssims preus dels estudis de postgrau i les grans dificultats per a l’accés a beques i ajudes, dificultarà l’accés a l’Educació Superior a l’estudiantat amb menys poder adquisitiu i provocarà una disminució significativa del nombre d’estudiants universitaris.

El mateix Ministeri d’Educació ha reconegut que amb el 3+2 les Universitats públiques ingressaran 150 milions d’euros menys per la reducció dels crèdits matriculats, als quals cal afegir uns 850 milions de reducció en el finançament que aporten les Comunitats Autònomes. Tot plegat, implicarà una retallada de 1.000 milions d’euros que vindrà a sumar-se als 1.500 que han perdut les Universitats entre 2010 i 2014.

D’altra banda, el Govern pretén reduir els requisits per a la creació de centre universitaris amb l’objectiu de facilitar el negoci de l’ensenyament superior i crear un entorn més favorable a la competència i la inversió privades. Això suposa flexibilitzar les condicions per a la creació de campus privats que han proliferat des de 1997, passant de 13 a 33, en detriment de les Universitats publiques, malgrat la insistència del Govern que tenim un "sistema universitari insostenible" i que cal reduir el que considera excessiu nombre de centres i titulacions.


Finalment, la proposta de modificació de l’acreditació del PDI pretén imposar un sistema menys objectiu, transparent i imparcial que l’actual i continua infravalorant l’activitat docent. Un sistema que fracassa en l’objectiu d’equilibrar quantitat i qualitat dels mèrits i  dificultarà encara més l’obtenció de l’acreditació, ja que l’objectiu real del Govern és endurir els requisits per tal de reduir el nombre de PDI acreditat.


  • NO AL 3+2 QUE ENCAREIX ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS I EXPULSARÀ L’ESTUDIANTAT AMB MENYS RECURSOS ECONÒMICS
  • NO A LA REDUCCIÓ DE PLANTILLES
  • NO A LA DESREGULACIÓ I FLEXIBILITZACIÓ EN LA CREACIÓ DE CENTRES I UNIVERSTATS
  • NO A UN SISTEMA QUE PERMET UNA ACREDITACIÓ MENYS OBJECTIVA I MINUSVALORA L’EXPERIÈNCIA DOCENT