6 de maig de 2015

10 Motius per dir NO a les proves diagnòstiques de 3er primària, Xarxa d'Escoles Insubmises

10 Motius per dir NO a les proves diagnòstiques de 3er primària


La Xarxa d'Escoles Insubmises va nèixer per "expressar el nostre rebuig a la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) i en demanen la retirada "perquè considerem que dinamita el model d’escola catalana, participativa, democràtica, integradora, equitativa, inclusiva, laica i coeducativa pel qual hem lluitat des de l’inici de la democràcia."Propostes d’Insubmissió de la Xarxa:

Des de la Xarxa d’Escoles Insubmises, proposem als centres educatius que, per iniciar les accions de resistència activa a la LOMCE:


  • Les famílies donin suport a les iniciatives d’oposició a la LOMCE que promoguin els mestres.


  • Les famílies fem pedagogia entre nosaltres, del que suposa la LOMCE per a l’educació de les nostres criatures.


  • Organitzem, des dels Consells Escolars, i en col·laboració amb les AMPA’s i els claustres, comissions mixtes de treball ( famílies i mestres), per tal d’explorar conjuntament accions de resistència activa, adaptades a la realitat dels nostres centres.


ALGUNES PROPOSTES D’INSUBMISSIÓ QUE PODEN CONSIDERAR LES FAMÍLIES:


01 No demanar l’escolarització en castellà.

02 No demanar l’assignatura de religió.

03 Entre els 13 i els 15 anys no escollir l’assignatura Emprenedoria i Activitat Empresarial.

04 No portar les criatures a les proves externes de 3r i 6è de Primària (no són vinculants). Sí ho són les de quart d’ESO i Batxillerat. Són proves de continguts, no de competències, que serviran per fer els rànquings públics dels centres segons els resultats obtinguts als exàmens.

ALGUNES PROPOSTES  D’INSUBMISSIÓ QUE PODEN CONSIDERAR ELS CLAUSTRES DE MESTRES:

05 Mantenir la immersió lingüística.

06 Mantenir les competències dels Consells Escolars.

07 No fer l’especialització curricular.

08 Exigir la dotació que preveu la nova llei per noves tecnologies i alumnes amb necessitats educatives especials, entre d’altres.

 09 Explorar fórmules perquè els instituts no segreguin a quart d’ESO l’alumnat entre disciplines acadèmiques i aplicades.

10 Mantenir l’educació en valors i promoure el pensament críticDocuments de la Xarxa per argumentar el NO a les proves de 3er