27 d’abril de 2015

28 d'Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball


Les retallades atempten contra la democràcia i la salut a la feina. 


El 2015 es compleix el vintè aniversari de la publicació de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL),  si mirem enrere podem veure que gran part dels seus objectius estan encara pendents de complir-se i que la realitat socioeconòmica a Espanya ha sofert canvis significatius des d’aquella data. 


CCOO ens comprometem en aquest 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, a intentar aconseguir el compromís dels partits polítics i de la societat amb la salut pública en general, i amb la laboral en particular. Perquè en el segle XXI l’objectiu de malaltia i accident laboral zero deixi de ser una fórmula retòrica i passi a formar part de la realitat del món del treball.