9 d’abril de 2015

CCOO Educació de Girona denuncia que ALTEM no paga!

La Federació d’Educació de CCOO de Girona denuncia que la majoria dels treballadors i treballadores de la Fundació ALTEM de Figueres suporten retards i impagaments dels salaris

L’empresa els deu encara la paga extraordinària de Nadal de 2014Els treballadors i treballadores de la Fundació Altem, que dóna feina a persones amb discapacitat intel·lectual, i que compta amb una forta plantilla d’educadors i educadores, de cuidadors i cuidadores, monitors i monitores i de personal de manteniment, neteja,cuina etc. (gairebé una plantilla de 200 persones), es troben en una situació desesperada, ja que l’empresa no solament els deu encara la paga extraordinària de Nadal 2014, sinó que, a partir de la nòmina de febrer, han rebut tard i fraccionat el seu salari, o bé no l’han cobrat. La majoria de treballadors no han cobrat res del més de març, alguns només 200 euros, i altres el sou sencer. 

La Fundació Altem, des de fa anys, no paga puntualment les pagues extraordinàries de juny i de desembre. Els treballadors han hagut de suportar des del 2011 impagaments que s’han fet tard i de manera parcial fins a cobrir el total pertinent. Davant d’aquesta situació repetida, l’empresa el gener de 2015 va decidir unilateralment, sense comptar amb l’acord del Comitè d’Empresa,  prorratejar les pagues extraordinàries, al·legant que seria la manera d’assegurar el cobrament puntual de les mateixes. CCOO ja va denunciar en el seu moment que l’empresa no havia informat els treballadors i les treballadores de com els abonaria els sis mesos ja meritats des de juny de 2014 a gener de 2015, i que això podia portar a engany a moltes persones, perquè creurien que amb el prorrateig es començava l’any des de zero sense cap deute per part de l’empresa.

CCOO exigeix que la Fundació compleixi el seu compromís contractual amb els seus treballadors, és a dir:

1.- Que immediatament els pagui el deute de la paga extraordinària de Nadal 2014
2.- Que els pagui immediatament la totalitat de la nòmina de març 2015.
3.- Que a partir d’ara se’ls aboni el salari puntualment, com a màxim el dia 5 del mes següent, tal com prescriu el Conveni i la Llei.
4.- Que aboni la quantitat meritada de la paga extraordinària de juny de 2015 que no ha estat prorratejada (6 mesos), o bé que es comprometi a pagar-la en la seva totalitat a juny de 2015.