13 d’abril de 2015

Mesa sectorial el proper 17 d'abril per tractar les adjudicacions provisionals per al curs 2015-16


Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

Dia: 17 d’abril de 2015

Hora: 11:00 h

Lloc: Sala 203 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).


Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

- Acta núm. 16/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de desembre de 2014 (document annex).

- Acta núm. 01/2015 corresponent a la sessió del dia 29 de gener de 2015 (document annex).

- Acta núm. 02/2015 corresponent a la sessió del dia 4 de març de 2015 (document annex).

2.- Resolució per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1.9.2015 per al personal docent (el document s’enviarà abans de la reunió).

3.- Torn obert de paraules.