24 d’abril de 2015

El Govern aplica retallades sobre diners no cobrats


  • L’actual Govern de la Generalitat pretén no pagar tampoc la resta de la paga de 2012 encara que sí ho fes el Govern Central.
  • CCOO exigeix al Govern que pagui les pagues a tothom.


CCOO denuncia que el govern de la Generalitat manifesta la voluntat de no tornar mai el 5% del salari de 2012, encara que ho faci el govern central. Aquest és el sentit de no haver tornat íntegrament el 24,04€ de la paga de 2012 a tot el personal, cosa que sí que han fet tant les comunitats autònomes com el govern central. Així queda escrit en l’Acord de Govern de 10 de març de 2015. 

El govern de la Generalitat va incomplir l’acord assolit en la Mesa General amb tots els sindicats representatius de tornar el 24,04% de la paga retinguda l’any 2012. Aquí podeu comprovar la diferència entre l’aplicació de l’acord i el que realment ens han tornat: (Enllaç a full de càlcul).

El govern de la Generalitat ens aplica una retallada del 5% sobre el salari anual de 2012 que hauríem d’haver cobrat (14 pagues) i no sobre el salari real (vam cobrar 13 pagues) que figura en el certificat de retribucions per a la Declaració de la Renda de 2012.

CCOO considera que la normativa que han aplicat havia quedat derogada de fet, en aplicar el Reial Decret Llei del Govern central i que la Generalitat s’està apropiant de forma no lícita d’una part de les retribucions dels seus treballadors i treballadores. 

Amb la seva actuació, el Govern de la Generalitat torna a discriminar els seus treballadors i treballadores i serem els únics empleats públics del nostre país i del conjunt de l’Estat Espanyol que no rebrem de forma íntegra aquest retorn. CCOO volem denunciar que el  amb l’aplicació d’aquestes mesures l’actual govern de la Generalitat pretén no pagar la resta de la paga de 2012 encara que sí ho fes el Govern Central. 


CCOO segueix treballant en una solució per al conjunt de les persones afectades


  • CCOO ha recorregut per la via Contenciosa Administrativa l’Acord de Govern del 10 de març de 2015
  • CCOO tramita reclamacions individuals mostrals, prèvies al Contenciós, de treballadors o treballadores concrets de cada sector per, en cas de sentència favorable, demanar-ne l’extensió a tot el sector (això només suposa despesa per l’organització que la fa i no per a cada persona). 
  • Accions reivindicatives, de les quals us anirem informant puntualment. En aquest sentit, és imprescindible la unitat sindical i no utilitzar les accions de tipus judicial com a eines de publicitat “partidista” amb informacions que són parcialment o totalment incertes. 
  • CCOO seguirem igualment en la via de la negociació col•lectiva, per aconseguir una solució general, per al conjunt de treballadors i treballadores que representem.

  • CCOO no renuncia a res: ho vol tot i continuem mobilitzats! 
  • Estem decidits a seguir lluitant! El que és teu, és teu!