16 d’abril de 2015

Objectius: Impulsar l'ocupació de qualitat, millorar els salaris i defensar els convenis col·lectius

Continua la negociació del II AENCImpulsar l'ocupació de qualitat, millorar els salaris i defensar els convenis col·lectius, objectius claus per CCOO i UGT
Comunicat de CCOO i UGT després de la reunió mantinguda en el dia d'ahir (15/04/2015) amb les organitzacions empresarials:

La greu recessió que ha patit l'economia espanyola i l'aplicació d'errònies polítiques estan suposant un dur cop a les condicions laborals dels treballadors i treballadores. L'efecte més evident i devastador és la forta destrucció de l'ocupació i l'augment de l'atur fins a màxims històrics. Però també una intensa devaluació dels salaris, l'augment de la desigualtat salarial i un empobriment laboral creixent en augmentar el nombre de treballadors i treballadores amb retribucions per sota del llindar de la pobresa.

Ara l'economia espanyola ha entrat en una incipient etapa de creixement econòmic, dels fruits han de participar també els treballadors. A més d'una qüestió de justícia social, l'augment dels salaris és clau per impulsar i consolidar el creixement econòmic.

En aquest context, UGT i CCOO no podem acceptar criteris salarials en la negociació col·lectiva que suposin pèrdua del poder de compra per als treballadors en els anys 2015-2016; ni augments inferiors als plantejats per a l'etapa de crisi anterior.

Per CCOO i UGT, cal la recuperació de l'ocupació de qualitat i del poder adquisitiu dels salaris i que els treballadors participin de les millores de productivitat que s'han generat, adaptant-se a la situació econòmica de cada sector o empresa. Després del fort ajust laboral i productiu realitzat per les empreses existeixen marges reals per al creixement de l'ocupació i la recuperació del poder adquisitiu dels salaris, sense que es perjudiqui la competitivitat de l'economia.

És per aquesta raó que per a tots dos sindicats el creixement de l'ocupació de qualitat i dels salaris en els convenis són elements centrals de la negociació del III Acord Interconfederal per l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC), que continua oberta.

En la reunió que vam mantenir en el dia d'ahir es va constatar que es manté la voluntat d'arribar a un acord per part de totes les organitzacions, abordant totes les qüestions pendents sense línies vermelles que determinin el seu resultat.

Es van tractar els tres temes essencials que estan sent objecte de debat i discrepància amb les organitzacions empresarials en les últimes setmanes: l'establiment de criteris salarials d'acord amb la nova etapa del cicle econòmic, que garanteixin guanys de poder de compra per als treballadors, i introduint una clàusula de garantia per evitar que augments indesitjats de la inflació absorbeixin aquests increments lliurement pactats; el compromís d'incloure en els convenis clàusules que promoguin l'ocupació de qualitat; i la urgència per garantir la ultraactivitat dels convenis, evitant la desaparició dels mateixos.

En aquesta última qüestió, UGT i CCOO hem proposat a les organitzacions empresarials un acord per mantenir la ultraactivitat dels convenis, suprimida per la reforma laboral del govern, i que suposa un debilitament de la negociació col·lectiva i de la seva acció protectora inassumibles.

Es va acordar continuar les negociacions la setmana que ve.

UGT i CCOO anem a incorporar aquestes reivindicacions a les mobilitzacions sindicals (assemblees, concentracions, ...) al voltant de la jornada del 1r de Maig, Dia Internacional del Treball. Passat aquest, i en funció de la marxa de les negociacions de l'esmentat III AENC i de la pròpia negociació col·lectiva (actualment estancada, amb convenis pendents de tancar de 2013 i 2014 i la quasi totalitat de 2015), decidirem les iniciatives a desenvolupar per garantir els drets dels treballadors i treballadores en la negociació col·lectiva i promoure millors llocs de treball, de qualitat i amb salaris dignes.