15 d’abril de 2015

País Valencià: Comissions de serveis de 2015/16

País Valencià: 
Comissions de servei: publicades les resolucions de la convocatòria de les comissions de 2015/16

Cos de mestres, secundària i altres cossos. La presentació de documentació serà desde el 20 d"abril fins al 24 d"abril.Adjuntem les convocatòries i documentacions complementàries.


  • La presentació de documentació serà desde el 20 d’abril fins al 24 d’abril.
  • La sol•licitud telemàtica serà desde les 00:00 hores del 15 de juny fins a les 23:59 hores del 19 de juny.
  • Per a d’altres comunitats el termini de presentació serà del 14 al 16 d’abril de 2014Termini de presentació de sol·licituds: del 20 al 24 d’abril, ambdós inclosos.

Cos de mestres

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2015-2016, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat. [2015/2883]

Cossos de secundària

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2015-2016, per a catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres
públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat. [2015/2884]

Adjuntem les convocatòries i documentacions complementàries.
Documents relacionats