14 d’abril de 2015

Resum de l'esborrany del reial decret de les revàlides al Consejo Escolar del Estado.

Tot i que no s'ha publicat en Reial Decret, aquí teniu un resum de l'esborrany sobre les revàlides segons la LOMCE. Tota l'estructura general i el calendari de les proves és el que ja figurava a la llei: censals, per professorat extern al centre (a excepció de les proves orals de llengua, que podran passar-les els docents del propi centre, tot i que subjectes a verificació), publicitables per establir el famós ràquing.


El calendari esdevé molt important.
  • Primària: Primera prova el 2016.
  • ESO: Primera prova el 2017 (una sola convocatòria i sense efectes acadèmics, és a dir, no es tindrà en compte per l'obtenció del títol).
  • Batxillerat: Primera prova el 2017 (dues convocatòries. No comptarà per l'obtenció del títol però si per l'accés a la universitat).


FP Bàsica
Efectivament, faran una excepció amb els titulats d'FPB ja que podran fer les proves d'obtenció de l'ESO que estant fent els adults. Per tant, no serien les mateixes que les de l'ESO convencional. Això serà possible durant dos cursos (2015/16 i 2016/17).

S'indica que els centres faran un qüestionari sobre les condicions socials, culturals i econòmiques de l'entorn per contextualitzar la prova, però no regula criteris d'ús. Això vol dir,  que no sabem si aquest context analitzat tindrà o no un impacte en els resultats que obtingui el centre.

Es descriuen les competències associades a les matèries que incorpora l'examen.

L'examen és tipus test de resposta múltiple amb 350 preguntes, excepte en llengua oral i escrita, que serà de resposta oberta. És a dir, és qüestió de mesurar, no d'avaluar.