27 d’abril de 2015

Setmana Mundial per l'Educació: vídeo de la FECCOO


Durant la Setmana d'Acció Mundial per l'Educació 2015 (SAME) volem fer especial èmfasi en l'educació com un dret humà fonamental i un bé social. L'educació de qualitat proporciona a les persones coneixement crític, competències i habilitats necessàries per plantejar-se, conceptualitzar i solucionar problemes que es produeixen a nivell local i mundial, i contribueix activament al desenvolupament sostenible i democràtic de la societat.


L'educació de qualitat també és fonamental per a l'assoliment de la resta dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).Des de la Federació Estatal d'Educació de CCOO hem fet el vídeo següent amb motiu del SAME: