9 d’abril de 2015

Tota Calunya: Curs de Formació (teleformació) Sector Públic i Personal Laboral. (3r trimestre 2015 i setembre-desembre 2015)

INSTRUCCIONS PER REALITZAR LES INSCRIPCIONS A LA FORMACIÓ EN 2015 PER A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (PROGRAMACIÓ ESTATAL) 


Dirigida a treballadors i treballadores de l'ensenyament públicIMPORTANT: les inscripcions dels/les participants seran vàlides, sempre que produeixi la convocatòria AFEDAP 2015 i el pla de formació de la federació d'ensenyament de CCOO sigui aprovat per la comissió general, òrgan de govern de dit acord.

Les persones interessades, treballadors i treballadores de l'ensenyament públic, que vulguin accedir als cursos de formació, poden fer-ho a través d'aquest enllaç:

  • Un cop emplenat el corresponent formulari, al correu electrònic facilitat es rebrà la preinscripció. En cas que aquesta sigui seleccionada, se li comunicarà per email i se li demanarà la documentació necessària

S'exclouran automàticament totes les sol·licituds que:
  • No tinguin completes les dades sol·licitades o estiguin erronis.
  • No adjuntin la documentació requerida en el termini establert. (En el cas d'estar seleccionat)
  • Pertanyen a persones que, havent estat seleccionades en anys anteriors, no haguessin obtingut cap tipus de certificat d'aprofitament o haguessin abandonat sense causa justificada.

Normatives: resolució pendent d'aprovació