28 de maig de 2015

28 de maig de 2015 Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones: 'Sense discriminació, salut per a totes'




La Secretaria de la Dona i la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya organitzen un acte el dia 28 de maig, a les 11.45 h, a la sala 46 de la 4a planta, de l'edifici del sindicat a Barcelona (Via Laietana, 16).



11.45 h Presentació de l’acte, a càrrec de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.
12.00 h Les desigualtats de gènere en salut, a càrrec de Carme Borrell, metgessa de salut pública de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
12.35 h Debat. 
12.45 h El paper de les dones del sindicat en la lluita per la millora de la salut i en la defensa del sistema públic de salut, a càrrec d’Alba Garcia, secretària de la Dona i Cohesió Social.
13.05 h Quin sistema públic de salut tenim? De què i per què cal defensar-lo?, a càrrec de Carme Catalán, responsable de Salut de la Secretaria de la Dona.
13.25 h Debat. 
13.45 h Cloenda. 

Modera l’acte Gemma Medina, secretària de la Dona de la Federació de Sanitat.

Feu clic per veure:
- el tarjetó de l'acte 'Sense discriminació, salut per a totes'
- el manifest del 28 de maig 'Sense discriminació, salut per a totes'

#28MSalutVidaTreball



Manifest del 28 de maig 'Sense discriminació, salut per a totes'

Commemorem aquest 28 de Maig en un context difícil. Malgrat les proclames del Govern no estem sortint de la crisi econòmica capitalista i patriarcal que ja fa set anys que dura, crisi que a Europa ha estat especialment forta per als països del sud i que ha servit d’excusa per a la involució de drets. L’atur colpeja fortament les dones, les treballadores veuen com empitjoren les seves condicions de treball. Al mateix temps, han augmentat les desigualtats un 40% entre la franja de població més rica i la franja més pobra, i això té costos per a la salut. Les dones, el jovent i la població emigrant són les persones més perjudicades. Hi ha, però, altres situacions de vulnerabilitat: dones que pateixen violència masclista, diversitat funcional, diversitat sexual, de gènere, d’ètnia, d’origen, de treball… Els serveis públics, en lloc de pal•liar aquestes desigualtats, s’han retallat, o bé s’han anul•lat drets, entre ells l’assistència sanitària universal, que a Catalunya el Departament només garanteix parcialment. S’han vist atacats els drets sexuals i reproductius, s’han debilitat les polítiques mediambientals decisives per a la prevenció del càncers. La crisi també ha estat l’excusa per endurir les polítiques migratòries i d’acolliment a refugiats de les guerres. I també els acords econòmics que Europa ajuda a mantenir quan no els promou, i que causen dolor i  mort.

Segons l’Enquesta de salut de Catalunya del 2013, el 38,6% de la població de totes les edats pateix alguna malaltia o problema de salut crònic. El 12,4% de la població de 15 anys i més té risc de patir un trastorn mental. Entre la població de 15 anys i més, el 30,0% presenta problemes com el dolor o el malestar, i el 19,5%, ansietat i/o depressió. Totes aquestes dades contenen un alt component de gènere i de classe social. Si parlem d’embaràs, molt sensible a les condicions socials i laborals, continua havent-hi taxes molt altes de nadons prematurs i de baix pes. En l’atenció es continua tenint un biaix de tractament farmacològic per davant del model de promoció de la salut i preventiu, el 63,0% de la població de 15 anys i més i el 30,0% dels menors de 0 a 14 anys han consumit algun medicament durant els dos dies anteriors a l’entrevista. També remarquem les altes taxes de cesàries a Catalunya, que han passat de 22,6% el 1997 a 31,1% el 2013 (l’OMS en recomana entre un 5% i un 15%). En tot aquest context, el Govern de la Generalitat no ha parat d’eliminar recursos públics i de traspassar aquests recursos a les clíniques i hospitals privats gràcies a l’augment de la contractació d’aquests amb el Servei Català de la Salut, entre d’altres. Cada cop més, el conseller de Salut, Boi Ruiz, ha optat per descapitalitzar la sanitat pública i salvar les clíniques privades. En aquest context, la Unió Europea amb l’acord del Govern espanyol i els vots favorables de CiU, està negociant el TTIP, un acord amb els EUA en què els sistemes públics de salut europeus seran un dels mercats que s’obriran a la participació d’empreses dels Estats Units.

Les polítiques del Govern de CiU, però, no es fan sense contestació. Han sorgit lluites de moviments arreu de Catalunya, en els quals CCOO hem estat presents i que ara es multipliquen i unifiquen des de la Marea Blanca de Catalunya.

PER AIXÒ, CCOO DE CATALUNYA  DEMANEM:

  • Potenciar polítiques de salut pública, que tenen a veure amb les condicions de treball i de vida, desenvolupant l’estat del benestar, garantint l’actuació immediata sobre els grans focus de pobresa i reforçant el treball en els grups més vulnerables. Desenvolupar la llei de dependència i autonomia personal, i retirar lleis i normes regressives que empitjoren les condicions de vida i de treball.

  • Cal garantir el dret a la salut i un model d’atenció sanitària públic, amb cobertura universal, sense exclusions, equitatiu i finançat per impostos progressius suficients per cobrir les necessitats de la població, amb la derogació de decrets i lleis que s’hi oposin.

  • Calen polítiques de prevenció detecció i coordinació per evitar els problemes de salut i de vida que representa la violència masclista, amb l’aplicació de lleis i amb la dotació de recursos suficients.

  • Millorar l’atenció a les dones en els processos naturals (embaràs, part, lactància i menopausa), respectant els desitjos i reduint la medicalització i la tecnificació excessives. Cal el desplegament i el desenvolupament de la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs assegurant els avortaments de les dones de 16 a 18 anys que ho desitgin. Cal reduir la medicalització i promoure la capacitat de les dones usuàries en les autocures, aplicar la moratòria respecte de la vacuna contra el papil•lomavirus humà, perquè és innecessària, és poc eficient i té efectes secundaris greus, i millorar el cribratge poblacional de càncer coll d’úter, pit i còlon.


#28MSalutVidaTreball