21 de maig de 2015

Escola d'estiu 2015: Eduquem en valors a través del teatre (Baix Llobregat)

Eduquem en valors a través del teatre

Reconeixement  demanat al Departament d’Ensenyament


- Destinataris. Personal dels següents sectors: Ensenyament Privat i Concertat, Reglat, no Reglat, autoescoles, col·legis majors universitaris, centres d’educació universitària i investigació 

- Lloc de realització: Can Comamala. Sant Vicençs dels Horts.

- Durada:  30 hores

- Dates:  29 i 30 de juny, 1, 2, 6 i 7   de juliol de 16:00 a 21:00 hores

- Preu curs:  Subvencionat

- Termini d'inscripció: Fins  al 15 de juny de 2015.  Es prioritzarà l’ordre d’inscripció

- Formalització de la inscripció:

Omplir formulari d’inscripció que trobareu  a:

- Ponents:  Toni Pastor (web)


- Coordinadores:  Carmen Revelles, Mercedes Periñán (Federació d’educació de CCOO)
                                   crevelles@sindicat.ccoo.cat , mperinan@sindicat.ccoo.cat