27 de maig de 2015

Escola d'estiu 2015: Desenvolupament d’activitats d’aprenentatge amb una impressora 3D (Nivell 1)

Desenvolupament d'activitats d'aprenentatge amb una impressora 3D (Nivell 1)
Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament Destinataris

-Professionals de l’educació de tots els àmbits.
-Persones en situació d’atur
-Estudiants

- Lloc de realització: Locals de CCOO (Via Laietana 16) Barcelona

- Durada: 45 hores (30 presencials + 15 no presencials) 

- Dates:   Del  03/07/2015 al 10/07/2014
                De 9h a 14h

- Preu curs:

OPCIÓ A: Desenvolupament d’activitats amb impressores 3D pròpies de la Universitat Politècnica de Catalunya

- Preu curs:


Afiliats més de 6 mesos al corrent de pagament : 160 €
Afiliats menys de 6 mesos corrent de pagament : 225 €
No afiliats: 320€


OPCIÓ B: impressora 3D (545€ *) i muntatge + desenvolupament d’activitats

- Preu curs:

Afiliats més de 6 mesos al corrent de pagament : 160 € + 545€
Afiliats menys de 6 mesos corrent de pagament : 225 € + 545€
No afiliats: 320€ + 545€


* El curs té com a objectiu general el muntatge i calibratge d’una impressora 3D. Per tal que tots els alumnes puguin seguir amb facilitat el procés, farem la demanda conjunta de totes les impressores de la mateixa marca i model.

Termini d'inscripció: Fins el 20 de juny.  Es prioritzarà l’afiliació i l’ordre de matriculació.

Formalització de la matrícula:

1.Omplir formulari d’inscripció que trobareu aquí (INSCRIPCIÓ TANCADA)

2. Ingressar al compte de La Caixa 2100 5000 50 02 00008211 la Federació d’Educació la quantitat corresponent la quantitat corresponent, indicant a l’apartat “Concepte” de la transferència el nom de l’alumne seguint el següent format: COGNOMS, NOM_3D (exemple = GARCÍA GARCÍA, ANNA_3D), abans del 20 de juny. Quedarà confirmada la inscripció una vegada fet pagament. El curs no es podrà realitzar si no hi ha  un minim de 15 alumnes. Es cas de no fer-se, es farà una devolució dels diners.Objectius
  • Garantir l'aprenentatge de les tècniques d'impressió 3D disponibles, les seves aplicacions particulars, la interacció amb els programes de disseny CAD, l'adequació de les rutines de treball.
  • Aprendre el funcionament i muntatge d'una impressora 3D, de tecnologia FDM
  • Conèixer algunes aplicacions mitjançant casos reals i exemples pràctics amb una impressora FDM.
  • Desenvolupar aplicacions concretes per treballar a les classes amb alumnes de secundària.

Continguts

L'alumne aprendrà durant el curs sobre les següents temàtiques:

Processos Creatius

D'acord a la naturalesa del disseny que es vagi a realitzar ia la informació inicial que es posseeixi, hi ha diversos esquemes de treball possibles per generar una impressió en 3D. Quan s'ha d'emprar cadascun ?, s'estudien els possibles escenaris i les seves implicacions en el procés creatiu.

Adaptació del Workflow
Per arribar a una impressió en 3D es poden prendre diferents camins, depenent de la informació inicial disponible. Per a cada camí, es requereix l'ús de diferents eines. S'analitzaran les diferents possibilitats, presentant en detall cadascuna de les tecnologies implicades.

Tècniques d'impressió 3D
Hi ha diverses tecnologies disponibles al mercat, que presenten diferències en les seves capacitats i aplicacions. S'analitzaran totes elles, els seus avantatges, desavantatges i aplicacions.

Muntatge de la impressora
Nocions bàsiques sobre el muntatge dels dispositius mecànics, electrònics i informàtics de la impressora.

Capacitats tecnològiques requerides per a imprimir 3D
Què necessitem si volem incloure el 3DPrinting en el nostre procés creatiu? S'analitzen els recursos requerits per posar en marxa aquest element d'innovació.

Aplicacions de la Impressió 3D en disseny i casos d'estudi
Mitjançant l'estudi d'alguns casos reals i la pràctica amb algunes impressions 3D a la impressora SD300, s'estudiaran les aplicacions actuals de la impressió 3D en el disseny.

Manual de resolució de problemes

Les noves tecnologies solen portar algunes complicacions típiques que ha d'aprendre l'usuari i generalment ho fa per assaig i error. Es presenta un resum dels inconvenients més comuns i la manera en què poden ser solucionats.


Ponent: Dr. J. Antonio Travieso Rodríguez . Professor Universitat Politècnica de Catalunya 


Coordinadores: Carmen Revelles, Mercedes Periñán (Federació d’educació de CCOO)
        crevelles@sindicat.ccoo.cat , mperinan@sindicat.ccoo.cat