12 de maig de 2015

CCOO exigeix transparència i la creació d’una bossa de treball per a la contractació del personal interí a la Generalitat


L’anunci de l’aprovació pel Consell Executiu de la Generalitat de l’acord que ha de permetre flexibilitzar la contenció de plantilles i les limitacions en les contractacions de personal temporal, fet pel Conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, no sembla respondre a les necessitats que es detecten en la prestació del Serveis Públics de Catalunya.CCOO vol manifestar que la política d’amortització de places feta en els darrers anys ha comportat un fort increment de les carregues de treball per a molts treballadors i treballadors i que es imprescindible que la Generalitat faci oferta pública d’ocupació que permeti disminuir l’alt índex de temporalitat.


CCOO exigeix que les places temporals es cobreixin de forma pública i transparent amb la creació d’una bossa de treball.


Sorprèn, de tota manera, no trobar cap referència a un canvi en la política de personal de l’atenció sanitària, educativa o de serveis socials, per senyalar les que arriben a un nombre més gran de ciutadans.