26 de maig de 2015

Mesa sectorial de negociació de personal docent no universitari el proper 28 de maig

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.


Dia: 28 de maig de 2015

Hora: 11 h.
.
Lloc: Sala 203 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del dia:

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 05/2015 corresponent a la sessió del dia 6 de maig de 2015.

2.- Resolució, de xx de xxxx de 2015, de la secretària general per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016.


4.- Creació grup de treball per abordar els protocols d'actuació davant de situacions de conflicte i violència envers al professorat dels centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.

5.- Torn obert de paraules.