12 de maig de 2015

Resum de la Mesa sectorial d'educació pública (5 de maig de 2015)

Aquí teniu el resum de la mesa sectoria d'educació pública del 15 de maig d'enguany 

Podeu descarregar-vos el document aquí (pdf)0. PRÈVIA

Les organitzacions sindicals representades a la Mesa sol·liciten la convocatòria extraordinària d’una mesa sectorial per tractar del fet luctuós del passat 13 d’abril; així com dels processos i protocols d’actuació davant d’aquests esdeveniments i de la resolució dels conflictes amb l’alumnat als centres educatius. 

També cal fer esment de la situació en la que posteriorment pot quedar el professorat: traumes psicològics, salut... i la resolució d’aquestes situacions. 1.- Resolució per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis a la Inspecció d’Educació de Catalunya.


Ens expliquen que davant del nombre d’inspectors que es jubilen el curs vinent cal cobrir aquestes vacants i convocar el concurs de mèrits. Actualment el nombre d’inspectors és de 243. 

S’han fet per part de la Inspecció dues actuacions:
 • Convocar a la llista d’espera del concurs de mèrits del 2013 i oferir-los les vacants previstes a data 01.09.2015. 
 • Mitjançant la Resolució presentada a la Mesa cobrir la resta de vacants. Aquesta resolució té les mateixes bases i estructures que la de l’any 2013. Les vacants previstes són :

 • 2 a Catalunya Central 
 • 3 a Girona 
 • 1 a Lleida 
 • 1 Vallès Oriental – Maresme 
També s’establirà una llista d’espera per anar cobrint les vacants que es puguin anar produint durant els propers cursos. 

La convocatòria es farà al maig i l’acabament del procés està previst a les acaballes del mes de juliol. 

Des de CCOO valorem positivament la convocatòria del concurs de mèrits per proveir aquests llocs de treball, però entenem que no soluciona el problema bàsic de la tasca inspectora. Creiem que el caràcter d’interinitat, provisionalitat i precarietat d’ocupació d’aquests llocs de treball no són assumibles via comissió de serveis renovable any rere any. 

Demanem la convocatòria d’un concurs d’oposició per proveir els llocs de treball i acabar amb el caràcter de provisionalitat i interinitat de la funció inspectora. No és sostenible que aproximadament el 70% (90 % a Girona) dels inspectors/es estiguin realitzant la seva tasca amb aquesta situació i no formin part del Cos d’Inspectors/es. 2.- Alliberaments sindicals

De cara el curs vinent la provisió de les llicències sindicals es faran com a vacants. 

Les vacants dels alliberats propietaris definitius, com que el seu lloc genera vacant directa, s’adjudicaran durant el mes de juliol. 

Les vacants dels provisionals i interins alliberats s’adjudicaran durant els actes telemàtics del mes d’agost. 

Les organitzacions sindicals es comprometen a lliurar a l’Administració un llistat dels seus permanents sindicals a començament de juliol i aquest alliberament serà per tot el curs. 

En aquests moments hi ha 11 alliberats sindicals dins del personal interí i s’obren possibilitats de propostes i estudi per desbloquejar la situació d’aquests alliberats sindicals i la seva continuïtat als centres docents adjudicats (s’ha de presentar proposta abans de 15 dies). 3.- Torn obert de paraules

 • CCOO demana el replantejament dels acords de govern que expiren abans del 31 d’agost: horaris professorat, ràtios, reduccions de jornada, atenció a la diversitat, prestacions econòmiques... 
 • CCOO exigeix l’adequació de l’acord de govern que també expira abans de l’acabament del curs sobre el nombre d’hores sindicals que corresponen als alliberats sindicals. 
 • CCOO protesta per l’aplicació del 5% de la paga dels 44 dies meritats, ja que no s’ajusta als acords de govern subscrits amb les organitzacions sindicals i a més a més s’ha fet sobre un salari no cobrat. Mostrem la nostra indignació perquè no ha estat una errada informàtica, ha estat una decisió del govern i per tant s’ha de corregir d’ofici qualsevol error referit al cobrament d’aquesta part de la paga. 
 • CCOO pregunta si es cobriran les substitucions dels docents que es presentin a les properes eleccions municipals. 
 • CCOO pregunta si tenen resposta a la nostra demanda de la convocatòria d’oferta d’ocupació pública i pla d’estabilitat del personal interí. 
 • CCOO pregunta si tenen previst convocar una Mesa sectorial per tractar la situació del Institut Obert de Catalunya, tal i com vam demanar per escrit. Responen que ho tenen previst però estan a l’espera de l’esborrany de RD que regularitzi les condicions de l’IOC. 
 • CCOO sol·licita dades sobre l’experiència del Pla Pilot de nomenaments del personal substitut als SSTT del Vallès Maresme. Contesten que encara no tenen dades. De fet a la web d’aquets SSTT parlen de 4 sol·licituds.