26 de juny de 2015

CCOO considera que les condicions de treball en els centres educatius del Departament d’Ensenyament constitueixen un risc laboral per al personal i una mala política educativa

Alhora, una política educativa pobra, antiga i classista constitueix la condició de treball més desesperant per als professionals de l’educació


La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya ha fet una roda de premsa per valorar el curs 2014-2015, tot parlant de l’evolució de les ràtios, els riscos psicosocials dels professionals de l’educació i de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

La roda ha tingut lloc el divendres 19 de juny, a les 11 h, a de la seu de CCOO a Barcelona, a la Via Laietana, 16.


CCOO denuncia que:
 • Els professionals de l’educació de Catalunya pateixen forts riscos en el treball que posen en perill la seva salut. 

 • El malestar docent era preexistent a les retallades, però que ha empitjorat amb la falta de recursos i amb la tensió social i la pobresa que s’han aguditzat amb la crisi. 

 • El Departament d’Ensenyament no protegeix degudament els seus treballadors i treballadores, tal i com té encomanat per llei, ni pren les mesures de prevenció i compensació necessàries.

 • Les deficients condicions de treball repercuteixen negativament en l’educació de les persones, en els rendiments escolars avaluats i en la cohesió social, especialment en l’alumnat més vulnerable per les seves condicions personals i/o socials. 

 • L’orientació del sistema educatiu, ancorat en estructures, organitzacions i lleis segregadores i fordistes, no és adequada per assolir els objectius educatius que la societat anhela, i que aquesta realitat produeix patiment en les persones responsables d’educar. 

 • Les persones que treballen en educació mereixen el reconeixement de l’administració i de la societat perquè treballen majoritàriament molt per sobre del que estipulen els seus contractes laborals. 

Davant la falta d’estudis i dades a Catalunya sobre el malestar docent, el clima escolar, la violència en els centres educatius, que obstaculitza la presa de mesures, CCOO ha buscat en les investigacions fetes en d’altres països per identificar-ne les causes, i proposar mesures de prevenció i millora.


La recerca disponible mostra que hi ha un efecte clar de:

 • L’excés d’alumnes per escola o per classe.
 • L’agrupament d’estudiants en classes diferents segons el seu nivell d’aptitud
 • La inestabilitat de l’equip docent i la manca de claredat i la injustícia a l’hora d’aplicar les regles.
 • En les escoles on l’equip docent i Administració es comuniquen i treballen conjuntament per planificar els canvis i resoldre els problemes, l’estat d’ànim dels docents és molt més bo i hi ha menys desordre.
 • L’aïllament del professorat, especialment del professorat nou, que sovint s’ha d’encarregar de les tasques més difícils en una escola.
 • La falta de recursos per abordar situacions personals o socials complexes.

CCOO presenta un dossier de dades sobre els temes següents


- Estat i conclusions de les avaluacions de riscos en centres educatius.

- Evolució de les ràtios.

- Evolució de la contractació de personal.

- Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques en els centres educatius del Departament d’Ensenyament.

- Enquesta als centres educatius

- Enquesta al personal d’atenció

- Recursos d’orientació i suport existents

CCOO prepara una plataforma reivindicativa que posarà a consulta en els centres educatius de Catalunya i que presentarà al govern que surti de les pròximes eleccions autonòmiques i generals. El govern de CiU s’ha distingit per ser el menys negociador des del traspàs de competències, i el què ha reduït més el pressupost i l’ambició educativa.


DOSSIER DE DADES. Dades sobre riscos psicosocials del professorat de l’ensenyament públic no universitari (+)
RECTIFICACIÓ (25.06.2015)

Aquest matí, han trucat de premsa del Departament a CCOOeducació per dir-nos que en el dossier que us vam passar, havia 2 errors:

1- Respecte al protocol d'assetjament laboral

Nosaltres vam comentar que s'havia activat en diferents ocasions però que mai s'havia pogut demostrar un assetjament laboral.
El Departament ens diu que si s'ha pogut demostrar en 2 ocasions però que no ho van comunicar a la part social.
Si això és veritat, CCOO no ho podia saber.

2- El protocol d'avaluació de riscos psicosocials

En la roda de premsa, vam dir que CCOO volía que es fes servir el mètode PSQCAT en les avaluacions de riscos ja que és el que utilitza el departament d'empresa i ocupació. El departament d'ensenyament va fer una prova pilot i el va retirar unilateralment.
Avui el Departament ens diu que el va retirar a proposta de la part social.
CCOO, USTEC I ASPEPC per una sèrie de raons van decidir abandonar el grup de treball sobre el tema davant la impotència i la manca de voluntat de l'administració d'acceptar cap proposta de mesures preventives elaborades únicament per la part social. No ens passaven informació, prenien acords unilaterals, vam observar irregularitats en el procés....

La Federació d'Ensenyament de CCOO vam fer un escrit adreçat a l'Alberto del Pozo, en aquell moment subdirector General del Personal docent, on vam deixar constància de les irregularitats i disfuncions produïdes durant el procès del PSQCAT21, les quals van provocar que es trenqués l'entesa en el grup de treball de la paritària de riscos laborals del Departament d'Ensenyament, en data 26 de setembre de 2012. La més important, és que s'estava fent el buit a la participació de la representació dels treballadors/es, no fent propostes preventives (tal com estableix la llei) ni tan sols contestant a les propostes preventives que es proposaven des de la representació del col.lectiu de treballadors. Per cobrir l'expedient, ens van convocar a una reunió per valorar les propostes preventives,però que no va servir de res, però ells ja van complir...

- Escrit de CCOO, USTEC-STE's i ASPEPC.SP: (22 d'octubre de 2012).

Els sindicats que en formàvem part ens vam reunir diverses vegades per tal de consensuar les mesures preventives, les quals vam presentar en el grup de treball, les quals no van ser acceptades. El departament havia de donar una resposta en la línia a què obliga lla llei i no ho va fer....
En la reunió del dia 11 de juliol, donat que la nostra feina estava encallada i sense possibilitats de sortir de l'atzucac, els tres sindicats sota signants, de mutu acord, vam decidir abandonar el Grup de Treball.


Des de CCOO agraïm que ens donin una informació que no teníem dels 2 casos d'assetjament laboral.

El Departament avala la resta de dades donades per CCOO ja que cap altre punt ha estat qüestionat.

Salutacions.