12 de juny de 2015

CCOO, contra el treball infantil: 168 milions de nens i nenes afectatsEn el Dia Internacional en contra del Treball Infantil, 12 de juny, CCOO de Catalunya i la Fundació Pau i Solidaritat volem reafirmar la nostra lluita ferma en contra d’aquesta xacra social que afecta al món encara a més de 168 milions de nens i nenes.

L’OIT ha definit el treball infantil com “tota aquella activitat realitzada per persones que no tenen l’edat legal per treballar i que priva els nens i nenes de la seva infantesa, del desenvolupament del seu potencial i de la seva dignitat i que és perjudicial per al seu desenvolupament físic i psicològic”.

D’aquest 168 milions de nens i nenes, 85 milions duen a terme la seva activitat en les pitjors formes de treball infantil, segons la classificació de l’Organització Internacional del treball (OIT) que comporten: la submissió a situacions d’esclavitud, la separació de les seves famílies, l’exposició a greus perills i malalties, l’abandonament a la seva sort o l’explotació sexual infantil.

El treball forçós i el treball infantil estan estretament vinculats: es donen a les mateixes zones geogràfiques, en els mateixos sectors i la seva principal causa resideix en la pobresa i la discriminació.

Les regions on es concentra el treball infantil són la regió d’Àsia i el Pacífic, amb un total de 78 milions d’infants, i a l’Àfrica Subsahariana, considerada com la regió amb més alta incidència de treball infantil (amb 59 milions d’infants que representen el 21% de la població infantil).

El sector agrícola aplega un 59% d’aquesta mà d’obra, és a dir 98 milions, seguit del sector serveis, que ocupa 54 milions de nens/nenes, i el sector industrial amb 12 milions.

Els nens superen en nombre a les nenes en tots els sectors a excepció del treball domèstic, una forma de treball que es realitza amagat de la vista del públic i fora de l’abast de les inspeccions laborals, la qual cosa exposa aquestes a ser víctimes sistemàtiques d’explotació i abús.

Des de CCOO de Catalunya pensem que és possible canviar aquesta situació si hi ha voluntat política i es disposen els recursos necessaris. En aquest sentit cal:

-Augmentar els esforços per ampliar l’accés dels nens i les nenes a una educació bàsica adequada que promogui l’aprenentatge de qualitat.

-Promoure el treball digne per a les persones adultes i en totes les seves dimensions

-Lluitar per la llibertat sindical i augmentar el nivell de sindicalització des treballadors i treballadores arreu del món.

-Protecció social amb l’objectiu de prevenir que les famílies recorrin al treball infantil per fer front a la seva vulnerabilitat econòmica i social.

-Política de mercat laboral: ampliar les oportunitats de treball decent per als joves en edat de treballar legalment.

-Legislació: continuar enfortint els marcs jurídics relatius a tots els principis i drets fonamentals en el treball posant especial èmfasi en la identificació i prohibició adequades del treball infantil i perillós.

-Coherència de polítiques: que els governs apostin per unes polítiques d’educació de qualitat sense plantejar retallades socials com a resposta a la crisi.

Amb l’esperança que per al 12 de juny de 2016 alguns dels governs i institucions internacionals hagin incidit per fer realitat aquestes propostes, CCOO de Catalunya i la Fundació Pau i Solidaritat reclamen que aquests principis i estratègies siguin respectats en la negociació d’acords comercials i d’inversió i també en l’articulació i definició de les polítiques de cooperació al desenvolupament.