10 de juny de 2015

Curs d'Anglès On line (5a edició) (3er trimestre 2015 - 1er trimestre 2016)


CURS D'ANGLÈS ON LINE

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament

L'anglès, més important que mai a l'escola


Per tal de potenciar el domini de l’anglès entre l’alumnat dels centres docents i conforme amb el “Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018” és imprescindible que els docents que imparteixin qualsevol llengua estrangera tinguin el nivell de coneixement adequat i el domini funcional en aquesta matèria que, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL), correspon al Nivell B2 o superior per “Educació Infantil i Primària” i Nivell C1 o superior per “Educació Secundària”.

D’altra banda, el Govern ha aprovat el decret pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. Aquest decret preveu la figura del director de centre com a cap de tot el personal, que podrà proposar fins a un 50% de places específiques de docents. Entre aquestes places és previst que prenguin força aquelles per les quals caldrà tenir un nivell d’anglès adequat al marc europeu (Nivell B2) que permeti impartir una assignatura o part d’ella en aquesta llengua. 

Descripció
Curs d’Anglès On line per a professionals de l’educació de tots els àmbits.

El curs inclou tots els nivells d’aprenentatge disponibles conforme el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL), des del Nivell A1 fins al Nivell C1.


Modalitat
100% On line, basat en l’exclusiu mètode d’aprenentatge d’anglès ROSETTA STONE (TELLMEMORE).


Calendari
Del 06/07/2015 al  07/01/2016  (6 mesos). 

Durant aquests període podràs accedir a l’entorn d’aprenentatge e-learning sempre que vulguis i completar tots els nivells que desitgis, estimant una duració de 110 hores per cadascun dels 5 nivells disponibles.  


Preus

AFILIATS
CODI
CURS
PREU
C0417072A
Anglès On line
275 €
C0417073A
Anglès On line Plus*
360 €
NOUS AFILIATS
CODI
CURS
PREU
C0417072X
Anglès On line
350 €
C0417073X
Anglès On line Plus*
440 €

NO AFILIATS
CODI
CURS
PREU
C0417072N
Anglès On line
450 €
C0417073N
Anglès On line Plus*
540 €
*Inclou classes de conversa On line
Més informació: Tel.: 93 159 33 44 | e-mail:  crevelles@sindicat.ccoo.cat


INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

2. Ingressar, abans del 3 de juliol, al compte de La Caixa 2100 5000 50 02 00008211 de la Federació d’Educació la quantitat corresponent, indicant a l’apartat “Concepte” de la transferència el nom de l’alumne seguint el següent format: COGNOMS, NOM_ONLINE (exemple = GARCÍA GARCÍA, ANNA_ONLINE).
La inscripció quedarà confirmada una vegada fet pagament.Més informació del curs, aquí