30 de juny de 2015

Criteris per a la confecció de les plantilles de professorat del curs 2015-2016

Criteris per a la confecció de les plantilles de professorat del curs 2015-2016Hora: 12 h.
.
Lloc: Sala 203 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del dia:

1.- RESOLUCIÓ de xx de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document annex).


2.- RESOLUCIÓ de xx de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document annex).


3.- Torn obert de paraules.