17 de juny de 2015

Nova App i eCarnet de CCOO de Catalunya


Ja està disponible el nou e-Carnet de CCOO de Catalunya.

L’e-carnet s’integra en una app per a dispositius mòbils que, a més de diversos continguts i serveis, incorpora la credencial per a les persones afiliades, així com tres noves credencials complementàries per als delegats i delegades sindicals, alumnat de formació professional per a l’ocupació i usuaris i usuàries del Gabinet Tècnic Jurídic. D’aquesta manera, l’app pot funcionar en modalitat anònima per a qualsevol persona que la instal·li i, a més, pot incorporar el carnet per a les persones que mantinguin una relació amb el sindicat com a persones afiliades, delegades, alumnes o usuàries del Gabinet Tècnic Jurídic.

Hi ha quatre avantatges en instal·lar el carnet dins l’app:

• En primer lloc, permet identificar-se com a persona afiliada davant el sindicat per participar en assemblees i per gaudir dels serveis propis o, davant establiments col·laboradors, de descomptes en diversos serveis de consum. També permet als delegats i delegades sindicals acreditar-se com a tals en les visites a les empreses, en l’accés a les assemblees de delegats i delegades, en els processos congressuals, etc.

• En segon lloc, els usuaris i usuàries amb carnet poden accedir a informació més específica en funció del seu perfil, del sector productiu, del territori o de l’empresa. Així, per exemple, la informació els apareixerà a l’app de manera personalitzada: el seu conveni, les notícies del seu sector productiu, del seu territori, de la seva empresa, etc.

• En tercer lloc, la instal·lació del carnet permet identificar el dispositiu on s’instal·la i pot, així, enviar notificacions en funció dels interessos de cada persona (notícies rellevants, publicacions de nous convenis, informació de nous cursos, noves publicacions, enquestes, ofertes, etc).

• En quart lloc, el fet de tenir identificat el dispositiu d’un usuari o usuària (afiliat o afiliada, delegat o delegada, etc.) ens permet efectuar enquestes i sondeigs d’opinió adreçats a aquests col·lectius, amb la garantia que la resposta és única per a cada usuari o usuària, oferint així noves possibilitats de participació en les decisions del sindicat en els seus diferents àmbits.

L’app està disponible per les tres plataformes més habituals: iOS (Apple), Android i WindowsPhone.

En la seva primera versió la App incorpora els següents serveis i continguts:

• Carnet
• Notícies (generals de CCOO de Catalunya, per sectors productius, per territori, per empresa o confederals de CCOO d’Espanya)
• Assessorament (sindical, jurídic i per a persones immigrants)
• Convenis
• Formació (cursos de formació per a l’ocupació, formació per a persones adultes i formació sindical)
• Publicacions (revistes i butlletins digitals)
• Vídeos
• Enquestes
• Locals
• Sistema de missatgeria i notificacions

Com s'instal-la?

L’e-Carnet s’instal·la conjuntament amb la App mitjançant un procés molt senzill a través del web

www.ccoo.cat/carnet

MOLT IMPORTANT: Quan demaneu el vostre Carnet, indiqueu la mateixa adreça de correu electrònic en la que heu rebut aquest missatge, ja que és la que tenim associada a la vostra fitxa com a persona afiliada.

En aquest web, a més de la informació general de l’app, del vídeo de demostració i de l’apartat de suport tècnic, trobareu un formulari on indicar el vostre correu electrònic per sol·licitar un codi d’instal·lació que permet la descàrrega de l’app i la successiva instal·lació del carnet en una sola operació.

Alternativament també es pot descarregat l’app de les botigues d’aplicacions de cada plataforma i, posteriorment, sol·licitar el carnet des d’un formulari equivalent disponible dins l’app.

Si teniu qualsevol incidència durant el procediment d'instal.lació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça carnet@ccoo.cat o per telèfon al 934812905 (demanat per suport tècnic carnet de 9 a 14 h).