16 de juliol de 2015

17/07/2015, Mesa general: Continuem exigint la recuperació dels nostres drets i salaris!


Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya


Reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya, divendres 17 de juliol de 2015, a les 10.30h, a la Sala Noble situada a la 1a. planta del Departament d’Empresa i Ocupació (carrer Sepúlveda, 148-150).

En aquesta reunió, CCOO proposarem una convocatòria suficient de places per atendre les necessitats dels serveis públics i reverteixi la situació de precarietat, establir terminis per a la recuperació de les pagues pendents, recuperació del fons d’acció social i mesures de conciliació que ampliïn les actuals i que no discriminin cap col·lectiu professional.

  • Oferta d’ocupació pública i recuperació i ampliació dels llocs de treball perduts .
  • Acompliment de l’Acord de la Mesa de 26 de gener de 2015 sobre el retorn dels 44 dies de la paga del 2012, equivalent al 24,04%, per a tots i cadascú dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya.
  • Establir un calendari de negociacions per recuperar les pagues del 2013, 2014 i el que quedés pendent del 2012.
  • Millorar i fer efectives a tots els col·lectius les mesures de conciliació.
  • Recuperació del Fons d’Acció Social i productivitat.
  • Torn obert de paraules.CCOO no renunciem a res: 
Ho volem tot i continuem mobilitzats!

CCOO seguirem amb la pressió i la mobilització durant la negociació, ja que estem decidits a seguir lluitant per la recuperació dels nostres drets i dignitat.