13 de juliol de 2015

Barcelona: Curs de formació sector privat-concertat - EINES GOOGLE (1er trimestre 2015/16)

Eines Google (100% subvencionat)

Curs en procés d’homologació pel Departament d’Ensenyament
-Destinataris:

Treballadors/es en actiu  de l’ensenyament  privat dels següents sectors:
ensenyament concertat, privat,  reglat, no reglat, autoescoles, col•legis majors universitaris, centres d’educació universitària i investigació, educació infantil primer cicle.


Objectius

-Utilitzar les eines de Google que es poden adaptar millor a la dinàmica docent

-Conèixer les eines que Google ofereix i quines aplicacions poden tenir a nivell educatiu 
-Fomentar la utilització a l’aula de Google Docs 
-Utilitzar eines que afavoreixen la feina col•laborativa, tant del professorat com de l’alumnat

Continguts

-Cercador Google
-Gmail 
-Drive 
-Calendar 
-Sites i Blogs
-Google+


-Lloc de realització:

Seu CCOO Barcelona. Via Laietana, 16

-Durada:

30 hores 

-Dates:  

-Preu curs:  Subvencionat

-Termini d'inscripció: 

Fins el 27 de juliol.  Es prioritzarà l’ordre d’inscripció


-Formador: Isidre Montserrat Ureña

- Coordinadora: Carmen Revelles, crevelles@sindicat.ccoo.cat